Home Anioł Pański

Anioł Pański

Anioł Pański po łacinie

Legenda: P - Osoba prowadząca modlitwę. R - Reszta osób, które w niej uczestniczą. Jeśli modlimy się sami, wówczas odmawiamy wszystko po kolei. P. Angelus Domini nuntiavit Mariæ. R. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia...

Anioł Pański dla dzieci

Modlitwa Anioł Pański nie posiada oddzielnej wersji dziecięcej, można natomiast ograniczyć ją jedynie do podstawowej części bez dodatkowych modlitw, wówczas całość wygląda następująco: Anioł Pański dla dzieci Legenda: P - Osoba prowadząca modlitwę. R -...

Dlaczego warto odmawiać Anioł Pański? (4 Powody)

Modlitwa Anioł Pański jest mocno oparta na Piśmie Świętym, a konkretnie scenie Zwiastowania Maryi. Wspominając ten moment uwielbiamy Boga za dar wcielenia Syna Bożego, który przyszedł, aby nas zbawić. Jeżeli codziennie,...

Historia Modlitwy Anioł Pański i Inne Ciekawostki

Jaka jest historia modlitwy Anioł Pański? Korzenie modlitwy Anioł Pański są ściśle związane z popularyzacją modlitwy Zdrowaś Maryjo. Przypomnijmy, że na początku Zdrowaś Maryjo zawierało jedynie pozdrowienie Anioła i Elżbiety, jak jest...

Anioł Pański w okresie wielkanocnym (Regina Caeli / Coeli)

Anioł Pański w okresie wielkanocnym Od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zesłania Ducha Świętego (włącznie) Modlitwa Anioł Pański jest zamieniona na antyfonę maryjną "Królowo Niebios" (Regina Coeli lub inaczej Regina Caeli). Modlitwę tę odmawiamy...

Modlitwa Anioł Pański (Pełny Tekst)

Całą modlitwę odmawiamy w następujący sposób: Anioł Pański P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. R: I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota...

Warto przeczytać