Modlitwa Anioł Pański (Pełny Tekst)

Całą modlitwę odmawiamy w następujący sposób:

Anioł Pański

P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
R: I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P: Oto ja Służebnica Pańska.
R: Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P: A Słowo Ciałem się stało.
R: I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

lub inny wariant modlitwy końcowej:

Módlmy się:
Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opcjonalnie można dodać jeszcze:

P: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
R: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3x)

P: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
R: A światłość wiekuista niechaj im świeci
P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym
R: Amen.

Legenda:
P – Osoba prowadząca modlitwę.
R – Reszta osób, które w niej uczestniczą.
Jeśli modlimy się sami, wówczas odmawiamy wszystko po kolei.

Wersja do wydruku (.pdf)

» Anioł Pański

Warto przeczytać

Wersja Audio

Źródło: youtube.com


O której godzinie odmawiamy?

Anioł Pański jest najbardziej znaną codzienną modlitwą odmawianą o godz. 12:00. Jednak ta modlitwa nie jest ograniczona tylko do samego południa. Pierwotnie odmawiano ją jedynie rano o 6:00 i wieczorem o 18:00. Zwyczaj odmawiania tej modlitwy w południe został wprowadzony w 1456 roku przez papieża Kaliksta III w celu uproszenia u Maryi ratunku dla oblężonego przez Turków Belgradu (więcej o tym, dowiesz się tutaj)

Aktualnie podtrzymywany jest zazwyczaj odmawiania tej modlitwy o godz. 6:00, 12:00 i 18:00 przez cały rok z wyjątkiem okresu wielkanocnego, kiedy to (od 1742 roku, na polecenie Benedykta IV) należy odmawiać Regina Coeli (Królowo Niebios).