Anioł Pański w okresie wielkanocnym (Regina Caeli / Coeli)

Anioł Pański w okresie wielkanocnym

Od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zesłania Ducha Świętego (włącznie) Modlitwa Anioł Pański jest zamieniona na antyfonę maryjną “Królowo Niebios” (Regina Coeli lub inaczej Regina Caeli). Modlitwę tę odmawiamy bądź śpiewamy na stojąco.

Poniżej wersja z prowadzeniem (P – prowadzący, W – wszyscy), jeśli natomiast modlimy się antyfoną indywidualnie, sami odmawiamy całość.

P. Królowo nieba, wesel się, alleluja,
W.
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
P.
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,
W.
Módl się za nami do Boga, alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się
Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Najświętszą Maryję Pannę, dostąpili radości żywota wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Warto przeczytać


Tekst po łacinie (Regina Caeli / Coeli)

Historię oraz to dlaczego ta modlitwa zastąpiła “Anioł Pański”, możemy znaleźć tutaj. Oryginalny tekst łaciński powyższej antyfony “Królowo Niebios” jest następujący:

Regina Caeli, laetare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.

P. Gaude et laetare Virgo Maria, alleluia,
W. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus
Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut, per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
W. Amen.

Wersje do druku

Wersje w formacie .pdf (gotowe do wydruku):
» Wersja polska – Królowo Niebios
» Wersja łacińska – Regina Caeli / Coeli
» Wersja polska (Królowo Niebios) + Wersja łacińska (Regina Caeli)

Piękne wykonanie tekstu łacińskiego w wersji chorałowej

Źródło: youtube.com