Home Rozważania różańcowe Rozważania ze św. Janem od Krzyża

Rozważania ze św. Janem od Krzyża

Tajemnice chwalebne – Rozważania ze św. Janem od Krzyża

1) Zmartwychwstanie Pana Jezusa „Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A...

Tajemnice bolesne – Rozważania ze św. Janem od Krzyża

1) Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu „A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę». Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i...

Tajemnice światła – Rozważania ze św. Janem od Krzyża

1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie "Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a...

Tajemnice radosne – Rozważania ze św. Janem od Krzyża

1) Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie „W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na...

Warto przeczytać