Home Rozważania różańcowe Rozważania abp Fultona Sheena

Rozważania abp Fultona Sheena

Tajemnice chwalebne – Rozważania abp. Fultona Sheen’a

1) Zmartwychwstanie Nasz Pan porównał samego siebie do ziarna, mówiąc że jeśli ziarno nie upadnie na glebę i nie obumrze, nie wyda nowego życia. Teraz, mocą Boga, wraz z wiosennymi kwiatami zmartwychwstaje...

Tajemnice bolesne – Rozważania abp. Fultona Sheen’a

1) Modlitwa w Ogrójcu Podobnie jak życzliwy człowiek próbuje w obliczu bólu ulżyć cierpieniom swego przyjaciela, tak dobroć w obliczu zła przyjmuje na siebie karę, na którą zło zasłużyło. Każda matka, gdyby...

Tajemnice radosne – Rozważania abp. Fultona Sheen’a

1) Zwiastowanie Maryi W Zwiastowaniu narodziny Syna Bożego w ciele stają się zależne od zgody niewiasty, podobnie jak upadek człowieka w ogrodach Raju zależał od zgody mężczyzny. Bóg w swojej mocy mógł przyjąć...

Warto przeczytać