Anioł Pański dla dzieci

Modlitwa Anioł Pański nie posiada oddzielnej wersji dziecięcej, można natomiast ograniczyć ją jedynie do podstawowej części bez dodatkowych modlitw, wówczas całość wygląda następująco:

Anioł Pański dla dzieci

Legenda:
P – Osoba prowadząca modlitwę.
R – Reszta osób, które w niej uczestniczą.
Jeśli modlimy się sami, wówczas odmawiamy wszystko po kolei.

P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
R: I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P: Oto ja Służebnica Pańska.
R: Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P:  A Słowo Ciałem się stało.
R: I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

P:  Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wersja do wydruku (.pdf)

» Anioł Pański

Warto przeczytać