Jak Odmawiać Nowennę Pompejańską (Dla Początkujących)

Nowenna pompejańska trwa 54 dni, polega na odmówieniu trzech nowenn błagalnych (pierwsze 27 dni) i trzech nowenn dziękczynnych (kolejne 27 dni). (Nowenna trwa 9 dni stąd trzy nowenny dają 27 dni). Każdego dnia odmawiamy trzy części różańca (radosną, bolesną, chwalebną, tajemnica światła jest opcjonalna) kończąc je odpowiednią modlitwą do Matki Bożej Różańcowej z Pompejów.

Jak odmawiamy?

Na początku nowenny pompejańskiej, zaznaczamy w kalendarzu dzień w którym ją rozpoczynamy i odliczamy 27 dni (na część błagalną) oraz 27 dni (na część dziękczynną). Dzięki temu będziemy wiedzieć w jakim dniu jesteśmy, czy w części błagalnej czy już w dziękczynnej i kiedy nowenna się kończy.

Przez pierwsze 27 dni nowenny codziennie odmawiamy:

 1. Robimy znak krzyża.
 2. Wymieniamy intencję modlitwy.
 3. Mówimy: „Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego”.
 4. Odmawiamy część radosną różańca, jeśli nie wiesz jak to zrobić, zerknij na:
 5. Po skończeniu odmawiamy modlitwę:
  „Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.
 6. Kończymy trzykrotnym wezwaniem: Królowo Różańca świętego – módl się za nami”
 7. Kończymy znakiem krzyża.
 8. Jeśli mamy czas, możemy od razu, jeśli nie, to później, ale ważne jest, aby tego samego dnia odmówić w ten sam sposób kolejne części różańca (bolesną i chwalebną). Jeśli nie wiesz jak je odmawiać to zerknij tutaj:

W skrócie, przez pierwsze 27 dni odmawiamy:

 • Znak krzyża
 • Wymieniamy intencję
 • „Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego”.
 • Odmawiamy część różańca
 • „Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.
 • Królowo Różańca świętego – módl się za nami” (3x)
 • Znak krzyża
 • W ten sposób odmawiamy część radosną, bolesną, chwalebną i opcjonalnie światła.

Przez następne 27 dni nowenny codziennie odmawiamy:

 1. Robimy znak krzyża.
 2. Wymieniamy intencję modlitwy.
 3. Mówimy: „Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego”.
 4. Odmawiamy część radosną różańca, jeśli nie wiesz jak to zrobić, zerknij na:
 5. Po skończeniu odmawiamy modlitwę:
  „Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie! Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca świętego. Wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni tak jak ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział, jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen”.
 6. Kończymy trzykrotnym wezwaniem: Królowo Różańca świętego – módl się za nami”
 7. Kończymy znakiem krzyża.
 8. Jeśli mamy czas, możemy od razu, jeśli nie, to później, ale ważne jest, aby tego samego dnia odmówić w ten sam sposób kolejne części różańca (bolesną i chwalebną). Jeśli nie wiesz jak je odmawiać to zerknij tutaj:

W skrócie, przez kolejne 27 dni odmawiamy:

 • Znak krzyża
 • Wymieniamy intencję
 • „Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego”.
 • Odmawiamy część różańca
 • „Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie! Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca świętego. Wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni tak jak ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział, jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen”.
 • Królowo Różańca świętego – módl się za nami” (3x)
 • Znak krzyża
 • W ten sposób odmawiamy część radosną, bolesną, chwalebną i opcjonalnie światła.

Po skończonej nowennie, jeśli chcemy przedłużyć czas trwania na modlitwie, warto też zwrócić się o wstawiennictwo do świętych w wysłuchaniu naszej prośby.

Modlitwa do św. Dominika i św. Katarzyny ze Sieny o otrzymanie łaski od Matki Bożej Różańcowej z Pompejów

O święty kapłanie Boży i chwalebny patriarcho, św. Dominiku, który byłeś przyjacielem, synem ukochanym i powiernikiem Niebieskiej Królowej oraz zdziałałeś liczne cuda mocą Różańca świętego, i Ty, św. Katarzyno Sieneńska, pierwsza córo Zakonu Różańcowego i potężna pośredniczko przed tronem Maryi i u Serca Jezusowego. Wy, moi ukochani święci, spójrzcie na moje potrzeby i zlitujcie się nad moją sytuacją, w jakiej się znajduję. Mieliście na ziemi serca otwarte na nędzę innych i rękę potężną, aby jej zapobiec. Teraz w niebie nie umniejszyły się ani wasza miłość, ani wasza moc. Proszę was, wstawcie się za mną! Módlcie się za mnie, Matko Różańcowa i święci, gdyż mam wielką ufność, że za Waszym pośrednictwem mogę osiągnąć łaskę, której tak bardzo pragnę. Niech tak się stanie, jeśli taka jest wola Boża. Amen. Chwała Ojcu (3x).

Można też poprosić o wstawiennictwo innych Świętych:

Jeśli chcesz dokładniej zgłębić temat modlitwy, warto przeczytać: