Najważniejsze Modlitwy do św. Charbela

Krótkie akty strzeliste do św. Charbela

  • Święty Charbelu, módl się za mną.
  • Święty Charbelu, pomóż mi.
  • Święty Ojcze Charbelu, wstawiaj się za mną u Boga.

Krótka modlitwa do św. Charbela

Ojcze Charbelu, zostałeś obdarzony przez Boga gorliwą wiarą, mocną nadzieją, żarliwą miłością. Proszę Cię, wstaw się za mną u Boga w mojej intencji. Proszę o potrzebne łaski nie tylko dla mnie, ale też dla moich bliskich oraz nieprzyjaciół.


Modlitwa św. Charbela

(Pełny tekst ostatniej modlitwy św. Charbela przed śmiercią. Słowa, które nieustannie wypowiadał w czasie kilkudniowej agonii, brzmiały: „Ojcze Prawdy, oto Twój Syn, Ofiara, która Tobie się podobała”)

Ojcze Prawdy, oto Twój Syn, ofiara, która Tobie się podobała. Przyjmij Jego śmierć za mnie. Dzięki niej ja będę ułaskawiony. Oto ofiara. Przyjmij ją z moich rąk, a będę pojednany z Tobą. Pamiętaj nie tylko grzechy, które popełniłem przed Twoim Majestatem. Oto krew, która rozkwitła na Golgocie dla mojego zbawienia i modli się za mnie. Zważ na to, przyjmij moje błagania. Mam na sumieniu wiele grzechów, ale Twoje miłosierdzie jest wielkie. Jeśli położysz je na wagę, Twoje dobro będzie więcej ważyło niż góry największe. Nie zważaj na moje grzechy, ale raczej na to, co zostało złożone za nie, na ofiarę i poświęcenie. Są one większe niż przestępstwa. Bo zgrzeszyliśmy. Jego przebiły gwoździe i włócznia. Jego cierpienia są wystarczające, by zbawić nas. Mam żyć według nich. Chwała Ojcu, który posłał swego Syna dla nas. Chwała niech będzie Synowi, który wyswobodził nas i zapewnił nam zbawienie. Błogosławiony Ten, który przez Swoją miłość dał życie wszystkim. Jemu niech będzie chwała.


Modlitwa do św. Charbela o potrzebną łaskę

Święty ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba – wstawiaj się za mną.

Rozjaśnij mój umysł i serce, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i w unikaniu zła. Broń przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi oraz wspomagaj w codzienności.

Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na mnie z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś u Boga łaskę, o którą pokornie proszę, a przede wszystkim pomagaj iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Ojcze nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Chwała Ojcu
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do św. Charbela o zdrowie

Wszechmocny Boże Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, sam przez swojego Syna powiedziałeś „proście, a będzie Wam dane”, stając w pokorze zwracam się do Ciebie z prośbą o łaskę zdrowia. Proszę o to przez wstawiennictwo św. Charbela, który niczego Tobie nie odmawiał. Święty Ojcze Charbelu wstaw się proszę u Boga i wyproś łaskę zdrowia dla (wymieniamy osobę).


Modlitwa do św. Charbela o wiarę, nadzieję i miłość

Najmiłosierniejszy i wiekuisty Boże Ojcze, Ty przez Ducha Świętego wybrałeś świętego Charbela, aby świadczył swoim życiem o ważności życia nadprzyrodzonego i ukazałeś go jako głos wołający i budzący sumienia. W Piśmie Świętym odnajdywał Twoją wielkość i świętość, w Eucharystii spotykał się z Twoją Boskością, a na modlitwie doświadczał pokoju i błogosławieństwa. Samotność zastępowała mu przyjmowanie chleba życia, a przez przyczynę Najświętszej Dziewicy ukochał szczególnie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dlatego też proszę Cię przez zasługi i wstawiennictwo świętego Charbela, który tak gorąco Cię umiłował, abyś wlał w moje serce żywą wiarę, silną nadzieję i gorącą miłość wraz z prawdziwą skruchą serca i mocnym postanowieniem poprawy. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa do św. Charbela o wysłuchanie prośby

Boże, Ojcze Przenajświętszy, który tak ogromnie ukochałeś człowieka, że zesłałeś swojego jedynego Syna dla jego zbawienia i który zesłałeś mu na zawsze swojego Ducha Świętego, aby objawił mu to wszystko, co musi poznać, by stać się Twoim przybranym synem i aby uznał Jezusa za Twojego Jedynego Syna.

Błagam cię o spełnienie mojej prośby (wymienić prośbę) w imię miłości, którą ślubowałeś człowiekowi i którą pragnę ofiarować Tobie za wstawiennictwem świętego Charbela, którego miłość do Ciebie była niezmierzona.

Człowiek jest stworzony na Twój obraz i podobieństwo. Jest on przeznaczony, aby być w Tobie i z Tobą i prosić w Twoje Imię o wszystko, czego potrzebuje, szczególnie jeśli błaga Cię przez wstawiennictwo Twoich świętych. Proszę wysłuchaj mojej prośby, którą przedstawiam za wstawiennictwem św. Charbela. Amen.


Modlitwa do św. Charbela o większą miłość do Boga

Panie nieskończenie święty i uwielbiony w Twoich świętych, Ty natchnąłeś świętego Charbela, mnicha i pustelnika, aby żył i umierał podążając drogą Jezusa Chrystusa, Ty dałeś mu siłę do oderwania się od świata, aby mógł odnieść nad nim zwycięstwo przez swoje cnoty mnicha i pustelnika – błagam Cię o Twoją łaskę, abym za przykładem św. Charbela, mógł Ciebie bardziej kochać i służyć Ci tak, jak on.

Ojcze nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Chwała Ojcu
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do św. Charbela o odkrycie talentów

Ojcze Charbelu, dzieliłeś się z innymi pogodą ducha, życzliwym uśmiechem, serdecznym współczuciem. Proszę Cię o wstawiennictwo, abym odkrył skarby, którymi Bóg mnie obdarzył, i pomnażał je przez hojne dzielenie się z potrzebującymi.


Modlitwa do św. Charbela o siłę do walki z pokusami

Ojcze Charbelu, wybrałeś życie ubogie, pokorne i ukryte. Proszę Cię, wstaw się za mną u Boga, abym nie przywiązywał się do tego co przemijające, i nie ulegał pokusom świata. Wymódl dla mnie odwagę życia w prostocie i skromności, a zarazem zapał do mądrego głoszenia Ewangelii i nawrócenia, zaczynając od siebie. Amen.


Jeśli chcesz dokładniej zgłębić temat modlitwy, warto przeczytać:

 

Kim był św. Charbel?

Szarbel Makhlouf (Jusuf Antun Machluf) – ur. 8 maja 1828, zm. 24 grudnia 1898 − duchowny maronicki, mnich i pustelnik, święty Kościoła katolickiego.

Święty Charbel był maronickim duchownym, mnichem i pustelnikiem. Urodził się i żył w Libanie w latach 1828-1898. Poprzez świadectwo swojego życia i pośmiertne cuda dokonane za jego wstawiennictwem został uznany przez Kościół katolicki za świętego. Jego grób jest miejscem pielgrzymek, a modlitwy za jego wstawiennictwem kierowane są do Boga w rozmaitych intencjach, zwłaszcza uzdrowień.

Przekonanie ludzi o świętości mnicha towarzyszyło ojcu Charbelowi już za jego życia. I to pomimo faktu, że ostatnie 23 lata przeżył samotnie. Zamieszkał bowiem w pustelni, w której modlił się, umartwiał swe ciało, pracował i przede wszystkim kontemplował Najświętszy Sakrament. Wielką czcią otaczał Eucharystię. Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia 1898 roku.

__________
Źródła: Św. Charbel. Modlitewnik ; odnowa.jezuici.pl ; charbelkozanow.pl