Jak Odmawiać Koronkę? (W Obrazkach – Dla Początkujących)

Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą przekazał Pan Jezus świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, odmawiamy w następujący sposób:

Koronka do Miłosierdzia Bożego

„Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziałym grzesznikom, gdy będą ją odmawiać, spokojem napełnię dusze, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa (…)” (Dz. 1541) „O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę (…)”  (Dz. 848) – Pan Jezus do św. Faustyny Kowalskiej

Teraz po kolei, krok po kroku:

 1. Na początkowym krzyżyku robimy znak krzyża.
  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
 2. Na trzech następnych ziarenkach blisko siebie odmawiamy po kolei: Ojcze naszZdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga  
  Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
  Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
 3. Na pojedynczym ziarenku odmawiamy Ojcze Przedwieczny
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
 4. Na każdym z następnych dziesięciu ziarenek odmawiamy Dla Jego bolesnej Męki
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x).
 5. Na kolejnym pojedynczym ziarenku odmawiamy Ojcze Przedwieczny
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
 6. Na każdym z następnych dziesięciu ziarenek odmawiamy Dla Jego bolesnej Męki
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x).
 7. Na kolejnym pojedynczym ziarenku odmawiamy Ojcze Przedwieczny
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
 8. Na każdym z następnych dziesięciu ziarenek odmawiamy Dla Jego bolesnej Męki
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x).
 9. Na kolejnym pojedynczym ziarenku odmawiamy Ojcze Przedwieczny
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
 10. Na każdym z następnych dziesięciu ziarenek odmawiamy Dla Jego bolesnej Męki
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x).
 11. Na kolejnym pojedynczym ziarenku odmawiamy Ojcze Przedwieczny
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
 12. Na każdym z następnych dziesięciu ziarenek odmawiamy Dla Jego bolesnej Męki

  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10x).
 13. Na końcowym medaliku odmawiamy trzykrotnie Święty Boże, Święty Mocny.
  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3x)

Opcjonalnie można jeszcze dodać:

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie (3x)
Jezu ufam Tobie (3x)

Tak wygląda odmówienie całej Koronki do Bożego Miłosierdzia. Warto też zaznaczyć, że za jej pobożne odmówienie można w całej Polsce (od 12 stycznia 2002) uzyskać odpust zupełny. Zezwolenie to jest odpowiedzią Stolicy Apostolskiej na prośbę ówczesnego kard. Józefa Glempa, prymasa Polski i przewodniczącego Konferencji Episkopatu (Zobacz treść dokumentu Kongregacji).

Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziałym grzesznikom, gdy będą ją odmawiać, spokojem napełnię dusze, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych: Gdy dusza pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. (…) żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej. Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny” (Dz. 1541) – Pan Jezus do św. Faustyny Kowalskiej