Modlitwa “Ojcze nasz” (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Tekst modlitwy do pobrania (.pdf)

Całość do odsłuchania:

Źródło: youtube.com

“Modlitwa Pańska jest rzeczywiście streszczeniem całej Ewangelii” (Tertulian, De oratione, 1 i 10). “Gdy Pan przekazał nam tę formułę modlitwy, dodał: «Proście, a będzie wam dane» (Łk 11, 9). Każdy może więc kierować ku niebu różne modlitwy według swoich potrzeb, ale zaczynając zawsze od Modlitwy Pańskiej, która pozostaje modlitwą podstawową” (Tertulian, De oratione, 10).
Katechizm Kościoła Katolickiego 2761

Zbadajcie wszystkie modlitwy, jakie znajdują się w Piśmie świętym, a nie wierzę, byście mogli znaleźć w nich coś, czego nie zawierałaby Modlitwa Pańska (Św. Augustyn, Epistulae, 130, 12, 22: PL 33, 502).
Katechizm Kościoła Katolickiego 2762


Jeśli chcesz dokładniej zgłębić temat modlitwy, warto przeczytać: