Modlitwa “Chwała Ojcu”

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Źródło: youtube.com

Tekst modlitwy do pobrania (.pdf)

“Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.” (Rz 11, 36)


Jeśli chcesz dokładniej zgłębić temat modlitwy, warto przeczytać: