Różaniec

Tajemnice chwalebne – Rozważania z Pisma Świętego (Biblijne)

1) Zmartwychwstanie Pana Jezusa "A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do...

Tajemnice bolesne – Rozważania z Pisma Świętego (Biblijne)

1) Modlitwa w Ogrójcu "A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił». Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł...

Tajemnice światła – Rozważania z Pisma Świętego (Biblijne)

1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie "Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was...

Tajemnice radosne – Rozważania z Pisma Świętego (Biblijne)

1) Zwiastowanie Maryi "W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł...

Tajemnice chwalebne – Rozważania przed Najświętszym Sakramentem

1) Zmartwychwstanie Oto wspaniała odpowiedź dana człowiekowi na jego pragnienie życia. W ciągu swojej publicznej działalności Chrystus dał się poznać jako miłośnik i obrońca życia, nie tylko tego, które naznaczone cierpieniem -...

Tajemnice bolesne – Rozważania przed Najświętszym Sakramentem

1) Modlitwa w Ogrójcu Panie Jezu, przed Tobą, zatopionym w modlitwie, zaspani uczniowie, którzy niedawno wyszli z Wieczernika, z Ostatniej Wieczerzy. Wyrzucasz im, że nie potrafili z Tobą czuwać nawet jednej godziny....

Tajemnice światła – Rozważania przed Najświętszym Sakramentem

1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Czasem zazdrościmy ludziom współczesnym Panu Jezusowi, że mogli spotkać Go w ciągu swojego życia, rozmawiać z Nim, czy otrzymać łaskę cudownego uzdrowienia. Przychodzcy do Jana Jezus...

Tajemnice radosne – Rozważania przed Najświętszym Sakramentem

1) Zwiastowanie Każde spełnione wydarzenie ewangeliczne ma swój punkt odniesienia do początku. Razem z Maryją spoglądam na Ciebie, Jezu Chryste, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Widzę w tym nie tylko proste następstwo faktów...

Tajemnice chwalebne – Rozważania abp. Fultona Sheen’a

1) Zmartwychwstanie Nasz Pan porównał samego siebie do ziarna, mówiąc że jeśli ziarno nie upadnie na glebę i nie obumrze, nie wyda nowego życia. Teraz, mocą Boga, wraz z wiosennymi kwiatami zmartwychwstaje...

Tajemnice bolesne – Rozważania abp. Fultona Sheen’a

1) Modlitwa w Ogrójcu Podobnie jak życzliwy człowiek próbuje w obliczu bólu ulżyć cierpieniom swego przyjaciela, tak dobroć w obliczu zła przyjmuje na siebie karę, na którą zło zasłużyło. Każda matka, gdyby...

Warto przeczytać