Nowenna zawierzenia woli Bożej – ks. Dolindo Ruotolo

Nowenna ze słowami ks. Dolindo Ruotolo, zmarłego w opinii świętości mistyka i kandydata na ołtarze, za którego wstawiennictwem dokonuje się wiele cudów.

Dzień 1

„Z jakiego powodu wzburzony ulegasz zamętowi? Oddaj Mi swoje sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, każdy akt prawdziwego, ślepego, pełnego oddania się Mi przyniesie owoc jakiego pragniecie i rozwiąże najbardziej napięte sytuacje”.

Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy)


Dzień 2

„Oddanie się Mnie nie oznacza zadręczania, denerwowania się i rozpaczania, a później kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, abym podążał za tobą. Oddanie się oznacza zamianę niepokoju na modlitwę.

Sprzeczne z oddaniem się Mnie jest zamartwianie się, niepokój, chęć rozmyślania o konsekwencjach zdarzenia. Przypomina to zamieszanie spowodowane przez dzieci, które domagają się, aby mama troszczyła się o ich potrzeby, a jednocześnie wszystko chcą zrobić samodzielnie, utrudniając swymi pomysłami i kaprysami jej pracę.

Oddanie się Mnie oznacza, że trzeba zamknąć spokojnie oczy duszy, odsunąć niespokojne myśli i zamęt, oddać się Mi tak, bym tylko ja działał.”

Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy)


Dzień 3

„Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych jak i materialnych, zwraca się do Mnie, patrzy na Mnie mówiąc: «Ty się tym zajmij», a przy tym zamyka oczy i uspokaja się! Dostajesz niewiele łask, kiedy się męczysz i dręczysz, aby je otrzymać. Otrzymujesz ich bardzo dużo, kiedy twoja modlitwa jest pełnym oddaniem się Mnie.

W cierpieniu prosisz, żebym oddalił je od ciebie, ale w taki sposób, jak ty sobie tego życzysz. Nie bądź jak chory, który prosząc lekarza o pomoc, sugeruje mu leczenie. Nie postępuj tak, ale módl się tak, jak was nauczyłem w Ojcze Nasz:
„Święć się imię Twoje” – to znaczy: bądź uwielbiony w tej mojej potrzebie;
„Przyjdź Królestwo Twoje” – to znaczy: niech wszystko przyczynia się do chwały Królestwa Twojego w nas i na świecie;
„Bądź wola Twoja” – to znaczy: Ty decyduj.

Jeśli to powiesz, Ja wkroczę z całą Moją wszechmocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje.”

Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy)


Dzień 4

„Widzisz, że nieszczęścia następują jedne po drugich, a sytuacja wciąż się pogarsza, zamiast się poprawiać? Nie przejmuj się – zamknij oczy i powiedz Mi z ufnością: „Bądź wola Twoja, «Ty się tym zajmij». Powiadam ci, że się zatroszczę jak lekarz, a nawet uczynię cud, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dostrzegasz, że stan chorego się pogarsza? Nie przerażaj się, ale zamknij oczy i powiedz: «Ty się tym zajmij». Zapewniam cię, że się o to zatroszczę. Nie ma potężniejszego lekarstwa niż moje działanie z miłości.”

Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy)


Dzień 5

„A kiedy będę musiał poprowadzić cię inną drogą niż tą, którą ty zaplanowałeś, będę ci przewodnikiem, wezmę na ramiona, przeprowadzę cię, jak matka niesie uśpione niemowlę na rękach na drugi brzeg.
Oddaj Mi to, co tobą tak naprawdę wstrząsa, co cię boli bezgranicznie – czyli twoje wątpliwości, rozpamiętywanie, lęk i chęć powzięcia za wszelką cenę zapobiegających temu, co cię trapi.”

Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy)


Dzień 6

„Nie śpisz, wszystko chcesz oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć, i w ten sposób zawierzasz siłom ludzkim, albo jeszcze gorzej – ludziom, pokładając ufność w ich interwencji. A to właśnie stoi na przeszkodzie Moim słowom i Moim zamiarom.

O! Jak bardzo pragnę twojego całkowitego oddania się Mnie, abym mógł cię obdarować, i jakże smucę się widząc, że jesteś niespokojna! Szatan do tego właśnie zmierza: aby cię podburzyć, by oddzielić cię ode Mnie i od Mojego działania i rzucić na pastwę ludzkich poczynań. Przeto ufaj tylko Mnie, spocznij we Mnie, oddaj Mi się we wszystkim.”

Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy)


Dzień 7

„Czynię cuda proporcjonalnie do twojego pełnego oddania się Mnie, a nie twojego zaufania do siebie samego. Wylewam na ciebie skarby łask, kiedy znajdujesz się w całkowitym ubóstwie!

Jeżeli masz swoje zasoby, nawet niewielkie, lub starasz się je posiąść, pozostajesz na poziomie natury, a zatem podążasz za naturalnym porządkiem, który jest często zakłócany przez szatana. Żaden człowiek rozumujący i rozważający tylko według logiki ludzkiej nie czynił cudów, nawet spośród Świętych. Na sposób Boski działa ten, kto odda się Bogu.

Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczyma duszy: «Ty się tym zajmij». I odwróć swoją uwagę w inną stronę, bo dociekliwość twego umysłu utrudnia ci dostrzeżenie zła. Zawierzaj Mi często, nie skupiając uwagi na samym sobie. Czyń tak we wszystkich swoich potrzebach, a zobaczysz wielkie, nieustanne i ciche cuda. To ci poprzysięgam na Moją miłość.”

Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy)


Dzień 8

„Zamknij oczy i pozwól się ponieść nurtowi Mojej Łaski; zamknij oczy i pozwól Mi działać; zamknij i nie myśl o chwili obecnej, także odwróć myśli od przyszłości jako od pokusy.

Oddaj się Mnie, uwierz w Moją dobroć, a przysięgam ci na Moją Miłość, że kiedy z taką ufnością powiesz: «Ty się tym zajmij», Ja w pełni wezmę to na siebie, pocieszę cię, wyzwolę i poprowadzę.”

Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy)


Dzień 9

Módlcie się zawsze z tą gotowością do oddania się Mnie, a zawsze będziecie odczuwać wielki pokój ducha i osiągać znaczne korzyści, również wtedy, gdy udzielam wam łaski ofiary, zadośćuczynienia i miłości, która nakłada na was cierpienie. Wydaje ci się to niemożliwe? A zatem zamknij oczy i powiedz całą swoją duszą: «Ty się tym zajmij». Nie lękaj się, ja się zatroszczę. A ty błogosławić będziesz Imię Moje, nie dbając o siebie samego. Inne twoje modlitwy nie mają takiej wagi, jak ten akt pełnego ufności oddania się Mnie – zapamiętaj to sobie dobrze. Nie ma skuteczniejszej nowenny od tej:”

Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy)


Kim był ks. Dolindo?

Ks. Dolindo (fot. J. Bątkiewicz-Brożek z „Jezu, Ty się tym zajmij! O. Dolindo Ruotolo, Życie i cuda”)

Ks. Dolindo Dutuolo (1882-1970) to włoski kapłan, kandydat na ołtarze, mistyk i autor modlitwy zawierzenia „Jezu, Ty się tym zajmij”. Zostawił po sobie olbrzymi dorobek literacki (wiele jego dzieł jeszcze nie zostało opublikowanych). Zasłynął między innymi z rozdawania lub wysyłania ludziom tzw. imaginette, czyli świętych obrazków do których dołączał swoje ręcznie napisane jedno lub kilka zdań, które potrafiły bardzo trafnie odnosić się do sytuacji życiowej osób, które je otrzymywały. Spisywał je przeważnie klęcząc przed tabernakulum. Rozmawiał z Jezusem jak z przyjacielem i słyszał Jego głos w swoim sercu, miał również wizję Matki Bożej i Aniołów. W 1965 roku wysłał hrabiemu Witoldowi Laskowskiemu obrazek z Matką Bożą, gdzie na odwrocie był własnoręcznie napisany tekst, w którym przepowiedział upadek komunizmu i wybór Polaka na papieża. Ojciec Pio Zwykł odsyłać pielgrzymów z Neapolu, mówiąc im: „Po co do mnie przychodzicie, skoro macie u siebie świętego kapłana?!”. Zmarł w opinii świętości 19 listopada 1970 w Neapolu (Włochy).

Źródła:
– Tekst i cytaty pochodzą z Modlitwy Zawierzenia ks Dolindo Ruotolo