Nowenna do Św. Rity – Dzień 7

Drugi dzień nowenny do św. Rity, która przez wielu nazywana jest patronką spraw niemożliwych.

Dzień 7

Święta Rito, zawsze i we wszystkich okolicznościach twojego życia byłaś przykładem do naśladowania, przykładem pobożności i pokory, przykładem cierpliwości i dobroci. Pomóż nam być zawsze pokornymi wobec Boga, a uczynnymi wobec bliźniego.

Święta Rito, patronko od spraw beznadziejnych i niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga wiarę, nadzieję, miłość oraz pragnienie dóbr wiecznych. Proszę cię w tej nowennie, abyś wybłagała mi też łaskę (wymień prośbę).

Ojcze nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Zdrowaś Maryjo (3 razy)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Chwała Ojcu
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Święta Rito, módl się za nami.

Cała nowenna

Najważniejsze modlitwy do św. Rity

Wersja do druku (.pdf)

» Siódmy dzień nowenny do św. Rity

Dlaczego warto modlić się do Świętej Rity?

Święta Rita jest jest często nazywana patronką od spraw beznadziejnych. Cuda za wstawiennictwem św. Rity zaczęły być odnotowywane już od momentu śmierci Świętej. Podczas procesu kanonicznego w 1626 roku w samej tylko Cascii bardzo dokładnie przeanalizowano zapisy na ponad stu tablicach wotywnych: wszystkie zaświadczały o cudach i łaskach otrzymanych za jej wstawiennictwem. Aktualnie z całego świata napływają wiadomości o łaskach wypraszanych przez jej pośrednictwo, a ich lista jest wręcz niemożliwa do zliczenia. Warto więc przedstawiać Bogu swoje prośby za wstawiennictwem tej wyjątkowo „skutecznej” Świętej.

Kim była Święta Rita?

Urodziła się około 1380 r i już  od dziecka wyróżniała się pobożnością i wrażliwością. Miała głębokie pragnienie wstąpienia do zakonu, jednak wolą rodziców została wydana za mąż. Jej małżonek – według wielu opinii – był bardzo brutalny i okrutny, jednak Rita, dzięki swojej postawie pełnej miłości, doprowadziła do jego nawrócenia. Niestety, został zamordowany, czym wciągnął rodzinę w machinę krwawej zemsty. Święta Rita doprowadziła, do pojednania zwaśnionych rodzin, co było wręcz cudem. Po śmierci swoich dwóch młodych synów, wstąpiła do zakonu, gdzie wiodła pełne poświęcenia i miłości Boga życie klasztorne. Rita zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 r. w Cascii. Tam też jej nienaruszone ciało spoczywa do dziś. Pełen życiorys oraz więcej informacji o tym kim była św. Rita, można znaleźć tutaj.