Modlitwa św. Augustyna

Modlitwa świętego Augustyna

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.
Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.
Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.
Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre.
Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił. Amen.

Wersja w formacie .pdf (gotowa do wydruku): Modlitwa św. Augustyna

Modlitwa św. Augustyna o mądrość

Oto jesteśmy, Panie, Duchu Święty.
Jesteśmy – wprawdzie obciążeni grzechem,
lecz zgromadzeni w imię Twoje.
Przyjdź do nas i bądź z nami,
Racz obmyć nasze serca
i naucz nas, co mamy czynić,
dokąd mamy zmierzać,
Powiedz, co mamy podjąć,
abyśmy wsparci Twoją mocą
Tobie zdołali podobać się we wszystkim.

Wersja w formacie .pdf (gotowa do wydruku): Modlitwa św. Augustyna o mądrość

Jak je dobrze odmawiać?

Kluczowe jest to, aby pamiętać, że najważniejsza w każdej modlitwie jest obecność serca w wymawianych słowach, które mają służyć obecności przy Bogu i świętych, a nie ją zastępować. Jeśli moim sercem nie jestem przy Bogu, to tym bardziej nie będę przy Nim w słowach, które wypowiadam. Szerzej o tym, jak się dobrze modlić, można przeczytać tutaj. Najpiękniejsza bowiem modlitwa to ta, która jest odmawiana sercem, a nie samymi tylko ustami. Nawet najpiękniejsze formułki tracą sens, jeśli są ”odklepywane” na zaliczenie.

Należy więc duchem stanąć duchem przy Panu Bogu. Gdy już moje serce i uwaga skupione są na Bogu, należy zacząć zwracać się treścią modlitwy do Niego, mówić tak jak do żywej osoby. Nie należy zniechęcać się rozproszeniami, skoro przychodzą, to znaczy, że ta modlitwa ma wartość, zawsze jednak trzeba wracać do obecności przy Bogu i słów, którymi się modlimy.