Modlitwa przed podróżą o błogosławieństwo i opiekę na drogę

Wybierasz się w drogę i szukasz modlitwy przed podróżą? Chciałbyś pomodlić się o szczęśliwe dotarcie do celu, ale nie wiesz jak i do kogo? Oto popularne modlitwy z których można skorzystać i święci patroni, których można poprosić o wsparcie.

Modlitwa przed podróżą

Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją opieką. Bądź nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała Archanioła, pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa przed podróżą dla dzieci

Panie Boże, Ojcze nasz, na bezpieczną drogę pobłogosław nas. Amen.

Lub też trochę w inny sposób:

Panie Jezu, proszę Cię, abyś bezpiecznie do celu doprowadził mnie. Amen.

Modlitwa przed podróżą samolotem

Dobry Ojcze, ty pozwoliłeś człowiekowi podróżować w przestworzach i dałeś mądrość pozwalającą tworzyć samoloty. Proszę Cię, pobłogosław pilotom, załogom i wszystkim podróżującym samolotami i pomóż, aby mój lot szczęśliwie dotarł do celu. Amen.

Modlitwa do św. Rafała Archanioła o pomoc w drodze

Święty Rafale Archaniele, Ty czuwasz przed Majestatem Bożym, a z polecenia Stwórcy byłeś przewodnikiem Tobiasza w czasie jego niebezpiecznej wędrówki; prosimy Cię, czuwaj i nad naszymi drogami i ostrzegaj nas przed każdym grożącym nam niebezpieczeństwem. Amen

Modlitwa o błogosławieństwo na drogę

O Boże wielki, który czuwasz nad wszystkim stworzeniem, miej mnie w swej opiece. Niech błogosławieństwo Twoje towarzyszy mi w całej drodze. Odwracaj ode mnie nieszczęście, ratuj w niebezpieczeństwach i pozwól, abym szczęśliwie powrócił do domu. Amen

Krótka modlitwa o szczęśliwe dotarcie do celu podróży

Drogą pokoju niech nas prowadzi Wszechmocny i miłosierny Pan, a Jego Anioł niech nas strzeże byśmy w pokoju i bezpiecznie mogli dojść do celu podróży.

Modlitwa do Anioła Stróża o pomoc w podróży

Mój święty Aniele Stróżu, poproś naszego Pana o błogosławieństwo na podróż, w którą się udaję, abym w czasie tej podróży cieszył się zdrowiem duszy i ciała i szczęśliwie powrócił do domu, zastając moją rodzinę w dobrym zdrowiu. Strzeż nas, prowadź ochraniaj. Amen

Błogosławieństwo irlandzkie

Aby droga twa nie była kręta, Aby wiatr wiał ci zawsze tylko w plecy, Abyś czuł blask słońca na twarzy, Aby ciepły deszcz rosił twoje pola; I dopóki się nie spotkamy, Niech Bóg ukryje cię w swej dłoni i niech cię strzeże. Niech opiekuje się tobą i błogosławi

Modlitwa o opiekę w drodze

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty kazałeś Abrahamowi wyjść z jego ziemi i z rodzinnego domu. Ty strzegłeś go bezpiecznie na wszystkich drogach jego pielgrzymowania. Otaczaj opieką także nas, swoje sługi; bądź nam, Panie, w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Jak odmawiać te modlitwy?

Najlepiej ze spokojem i bez pośpiechu. Dobrze jest wyciszyć się chwilkę, wyobrazić sobie że jest przy mnie żywy Bóg, a następnie wypowiadać słowa modlitwy tak, jakbym mówił do przyjaciela. Powyższe formułki są tylko propozycją modlitwy, jeśli w sercu jest pragnienie modlitwy własnymi słowami, to śmiało można ich użyć. Warto też pamiętać, że nawet kilka słów wypowiedziane z serca do Boga ma większą wartość niż najdłuższe formułki „odklepane” na „zaliczenie”. Więcej o tym, jak się dobrze modlić, można przeczytać tutaj.

Czy są jakieś inne modlitwy przed podróżą?

Przed podróżą można pomodlić się również każdą inną modlitwą, może to być więc Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod twoją obronę, czy inne znane modlitwy. Najważniejsze jest tutaj, aby odmawiać je z sercem, jak napisano powyżej.

Do jakiego świętego można pomodlić się przed podróżą?

Najbardziej znani i rozpoznawalni patroni podróżnych to:

Święty Krzysztof

Święty Krzysztof według legendy przenosił pielgrzymów przez rzekę, aż któregoś dnia dźwigał samego Jezusa Chrystusa.

Jest świętym znanym głównie z legend, choć badania historyczne dowodzą, że pochodził z Azji Mniejszej i poniósł męczeńską śmierć za panowania Trajana Decjusza, ok. 250 roku.

Na popularnych wizerunkach przedstawiany jest z Dzieciątkiem Jezus na barkach. Wedle legend święty zapadł się w dno rzeki pod ciężarem Dziecka. Wtedy ono rzekło: Dźwigasz cały świat, gdyż ja jestem ten, któremu służysz pomagając innym. Święty Krzysztof stał się patronem mostów, miast położonych nad rzekami, przewoźników, flisaków, biegaczy i żeglarzy, podróżników i pielgrzymów, jest również patronem dobrej śmierci – szczególnie na Wschodzie, obecnie patronuje kierowcom. Więcej o tym patronie podróżnych można zaleźć tutaj.

Rafał Archanioł

Święty Rafał opiekował się i towarzyszył młodemu Tobiaszowi w wyprawie.

Archanioł Rafał występuje w Piśmie Świętym w Księdze Tobiasza, gdzie pod ludzką postacią, przybierając pospolite imię Azariasz, ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Raga w Medii swoje towarzystwo i opiekę, chroniąc go przed demonami, a po powrocie uzdrawiając jego ojca. Przeprowadza go szczęśliwie wśród różnych przygód aż do Persji, gdzie mieszka krewny rodziny, który od starego Tobiasza (ojca) pożyczył niegdyś znaczną sumę pieniędzy. Archanioł nie tylko doprowadza Tobiasza do celu podróży, ale też nakłania krewnego by oddał dług, a Tobiaszowi własną córkę Sarę za żonę, którą archanioł uwalnia od złych mocy. Po szczęśliwym zakończeniu podróży Rafał wyjawił młodzieńcowi i jego ojcu, kim jest: „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12,15). Więcej informacji o tym patronie podróżnych można znaleźć tutaj.

Marcin z Tours

Święty Marcin oddał połowę swego płaszcza żebrakowi, który miał okazać się samym Jezusem Chrystusem.

Marcin urodził się ok. 316 r. w Panonii, na terenie dzisiejszych Węgier Mając 15 lat wstąpił do armii Konstancjusza II. Co do tego, ile lat służył w wojsku, hagiografowie toczą spory. Według jednych 25, inni podają, że tylko 5. Ale wydarzenie, które wszyscy czciciele wspominają, miało miejsce w okresie tej służby. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens Marcin oddał połowę swej opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz i mówiący do aniołów: „To Marcin okrył mnie swoim płaszczem”. Pod wpływem tego wydarzenia Marcin przyjął chrzest i opuścił wojsko. W 371 został wybrany biskupem Tours i prowadził surowe życie mnisze, zmarł w 397r. Więcej informacji o tym świętym patronie podróżnych można znaleźć tutaj.

Andrzej Apostoł

Św. Andrzej Apostoł zginął śmiercią męczeńska na krzyżu mającym kształt litery X.

Jeden z dwunastu apostołów, według świadectwa Ewangelii pierwszy powołany spośród apostołów, rodzony brat św. Piotra, zginął śmiercią męczeńska. Święty Andrzej jako pierwszy głosił Ewangelię w Bizancjum (uważa się, że był pierwszym biskupem konstantynopolitańskim), a następnie w miastach Azji Mniejszej, Tracji, Scytii, Grecji, Abchazji i na wybrzeżach Morza Czarnego.

Za swe nauki apostoł Andrzej został skazany na śmierć męczeńską, którą poniósł w greckim Pátrai (obecnie Patras), według różnych źródeł, w 62, 65 lub 70 roku. Rozpięto go na krzyżu mającym kształt litery X. Jest to pierwsza litera słowa „Chrystus” w języku greckim od Χριστός, 'Christos’ (Pomazaniec). Krzyż został później nazwany krzyżem świętego Andrzeja. Święty Andrzej jest patronem między innymi narodów słowiańskich, małżeństw i podróżujących. Więcej o tym Świętym można dowiedzieć się tutaj.

Antoni Padewski

Św. Antoni z Padwy był jednym z najbardziej cenionych kaznodziei XIII wieku.

Pochodził z bogatej, szanowanej rodziny.Wstąpił do zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna. W 1220 opuścił zakon kanoników regularnych św. Augustyna i wstąpił do zakonu franciszkanów (Zakon Braci Mniejszych) z nadzieją wyjazdu na misje do Maroka i poniesienia tam śmierci męczeńskiej za głoszenie Ewangelii. W zakonie franciszkańskim przyjął imię Antoni i rozpoczął studiowanie myśli św. Franciszka, Pisma Świętego, udzielał się w pracy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Jego kazania stały się sławne. Szczególny dar wymowy gromadził przy nim wielkie tłumy. Był jednym z najbardziej cenionych kaznodziei XIII w.. Św. Antoni był niezwykle elokwentny, ze świetną pamięcią, szeroką wiedzą i silnym, czystym głosem.
Znana jest opowieść, że pewnej nocy Dzieciątko Jezus nawiedziło Antoniego i ucałowało go zapewniając o miłości Boga. Z tej przyczyny święty jest przedstawiany z małym Jezusem z Nazaretu na ręku. Więcej o tym świętym patronie podróżników można przeczytać tutaj.

Mikołaj Biskup

Święty Mikołaj wyróżniał się pomaganiem potrzebującym.

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w południowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Po długich latach błogosławionych rządów Mikołaj odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352) Więcej o świętym biskupie można dowiedzieć się tutaj.

Święty Brendan (również Brandan)

Św Brendan zwany był „podróżnikiem” z racji wypraw, które odbył według legendy w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej.

Urodzony ok. 484 w Ciarraighe Luachra, zmarł w 577 lub 583. Był irlandzkim mnichem, założycielem opactwa w Clonfert oraz jego pierwszy przełożonym. Był żeglarzem i podróżnikiem. Jest jedną z najsławniejszych postaci hagiografii średniowiecza i jeden z Dwunastu apostołów Irlandii. Zwany był „podróżnikiem” z racji wypraw, które odbył według legendy w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej, opisanych jako „Navigatio Sancti Brendani” – przypisuje mu się pobyt m.in. na Azorach, w Islandii, na Grenlandii i w Ameryce Północnej. Więcej o Św. Brendanie można dowiedzieć się tutaj.

Święta Gertruda z Nijvel (Nivelles)

Św. Gertruda z Nijvel całe swoje życie poświęciła Jezusowi Chrystusowi.

Urodzona ok. 626, zmarła 17 marca 659. Gdy miała około dziesięciu lat, jej ojciec zaprosił króla oraz innych możnych z królestwa na ucztę. Przy tej okazji miały zostać ogłoszone jej zaręczyny z synem księcia Austrazji. Jednakże ona z oburzeniem odpowiedziała, że nie wyjdzie za mąż ani za syna księcia, ani za żadnego innego mężczyznę, tylko Jezus Chrystus będzie jej oblubieńcem. Po śmierci ojca w 640, jej matka Iduberga ufundowała klasztor (podwójny – męski i żeński) w Nivelles. Gertruda została ksienią, a Iduberga zamieszkała tam jako mniszka, służąc córce radą. Mając trzydzieści dwa lata tak bardzo osłabła z uwagi na ciągłą wstrzemięźliwość od jedzenia i snu, że postanowiła złożyć swój urząd. Wkrótce Gertruda zmarła, a zaraz po śmierci rozpoczął się jej kult jako świętej. Więcej o tej patronce podróżujących można dowiedzieć się tutaj.

Zredagował ks. Krzysztof Śniadoch SAC