Modlitwa Przed i Po Operacji (Zabiegu) oraz za Lekarzy

Modlitwy przed operacją, podczas niej oraz po zabiegu, które pomogą zawierzyć wszystko Bogu i prosić o Jego pomoc. 

Modlitwa przed operacją

Panie Jezu Chryste, ty sam powiedziałeś “proście, a będzie Wam dane; szukajcie, a znajdziecie”, proszę z całego serca o udany zabieg i powrót do zdrowia dla (wymienić imię chorej osoby), jednak nade wszystko, niech wypełni się Twoja święta wola. Panie Ty wiesz, co jest najlepsze ze względu na nieskończone życie wieczne. Daj nam siłę do przejścia przez to trudne doświadczenie i wlej nadzieję, która pokrzepi nasze serca. Proszę, kieruj pracami lekarzy, aby podejmowali mądre decyzje i dobrze wykonali to, co jest potrzebne. Amen.

  • Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
  • Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
  • Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za lekarzy podczas zabiegu

Duchu Święty, źródle mądrości, proszę Cię, kieruj lekarzami podczas tej operacji. Bądź dla nich orzeźwieniem, by nie ulegali rozproszeniom, mądrością, by podejmowali dobre decyzje i siłą, by wytrwale wykonali to, co powinno być wykonane. Duchu Święty, proszę wspieraj operujących lekarzy, udziel im obficie daru umiejętności i bądź dla nich światłem, które rozproszy ich wątpliwości i oparciem, które wzmocni ich siły. Amen.

  • Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
  • Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
  • Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa po operacji

Wszechmogący Boże, dziękuję Tobie za zakończony zabieg. Proszę, aby (wymieniamy imię chorego) jak najszybciej wrócił(a) do zdrowia, jednak wszystko co teraz się wydarzy, pragnę zawierzyć Twojej świętej Opatrzności. Błogosław lekarzom i pielęgniarkom za ich trud, a mi i moim najbliższym, którzy się niepokoją, udziel łaski pokoju serca, zawierzenia wszystkiego Tobie i głębokiej świadomości tego, że jesteś przy nas obecny. Proszę, przyjdź z łaską udanej rehabilitacji i zdrowia, jeśli tylko nie przeszkodzi to nam w drodze do nieba. Amen.

  • Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
  • Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
  • Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Są również inne modlitwy za chorych, można poprosić o zdrowie za wstawiennictwem świętych, cenny jest tutaj np. różaniec czy koronka do Miłosierdzia Bożego. Warto też dodać intencję o udany zabieg do skrzynki intencji.

Jeśli zaś mamy problem z „formułkami”, warto pamiętać, że zawsze można też pomodlić się własnymi słowami, jeśli wypowiadane są one głęboko z serca, stają się potężną modlitwą.Więcej informacji, o tym jak się modlić, możemy znaleźć tutaj.