Modlitwy za chorych o zdrowie i uzdrowienie

W Ewangelii Jezus wypowiada takie słowa „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie” (Mt 7,7). Warto więc z wiarą prosić o zdrowie i za chorych. Poniżej przedstawiono modlitwy, które mogą przynieść ulgę w chorobie i cierpieniu.

Modlitwy o zdrowie

Oprócz zamieszczonych tutaj modlitw, inną dobrą formą modlitwy o zdrowie jest również różaniec czy koronka do Miłosierdzia Bożego. Warto też dodać intencję do skrzynki intencji. Jeśli mamy problem z “formułkami”, warto pamiętać, że zawsze można też pomodlić się własnymi słowami, jeśli wypowiadane są one głęboko z serca, stają się potężną modlitwą. Więcej informacji, o tym jak się modlić, możemy znaleźć tutaj.

Modlitwa o zdrowie

Panie Jezu, staję przed Tobą i z pokorą proszę o łaskę zdrowia. Proszę, spraw, abym mógł cieszyć się sprawnością, którą chcę wykorzystywać dla dobra swojego i bliźnich.

Pragnę jednak zawierzyć bardziej Tobie niż sobie. Jeśli zdrowie ciała ma mnie doprowadzić do zguby wiecznej, to proszę, abyś najpierw uzdrowił moją duszę, bym bezpiecznie korzystał z łaski zdrowego ciała.

Panie Jezu, czuwaj nade mną każdego dnia i obdarzaj zdrowiem duszy i ciała, którego tak bardzo potrzebuję. Amen.

Modlitwa o zdrowie dziecka

Wszechmocny Boże, ty widzisz mój ból i cierpienie. Nie jest Tobie obojętny los człowieka więc proszę Ciebie, przez Twą nieskończoną miłość, przyjdź z łaską zdrowia dla (wymieniamy imię dziecka)

Maryjo, matko naszego Zbawiciela, Ty wiesz czym jest cierpienie swego dziecka. Proszę Cię z całego serca, wstaw się za mną u Ojca i wyproś łaskę zdrowia dla (wymieniamy imię dziecka).

Jednak, razem z Jezusem w Ogrójcu, pragnę zawierzyć wszystko Bożej Opatrzności, “Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”. Boże Ojcze, Ty najlepiej wiesz, co jest najpotrzebniejsze dla naszego życia wiecznego i choć jest to dla mnie bardzo trudne, to na Ciebie się zdaję. Jeśli jednak jest Twoją wolą, aby (wymieniamy imię dziecka) odzyskał(a) zdrowie, proszę, niech tak się stanie, aby ukazała się Twoja chwała i miłosierdzie. Amen.


Modlitwy o uzdrowienie

Sam Bóg zachęca nas do modlitwy o potrzebne łaski („Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie” – Mt 7,7). Warto więc z ufnością prosić o to, czego sami nie jesteśmy w stanie uczynić.

Modlitwa o uzdrowienie mnie

Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, to uwolnij mnie od tej choroby. Niech Duch Święty, którego otrzymałem w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi; niech mnie obdarzy męstwem, abym potrafił przyjąć i dźwigać Twój krzyż.

Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś i ciągle obdarzasz. Chce wykonać do końca zadanie, jakie mi zleciłeś. Przez zasługi twojego Syna, który cierpiał na krzyżu, proszę Cię: obdarz mnie zdrowiem ciała i duszy. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie kogoś

Boże Ojcze, Stwórco nieba i ziemi, przez Twą nieskończoną miłość do człowieka, proszę Ciebie o łaskę uzdrowienia dla (wymieniamy imię). Ty widzisz jego(jej) cierpienie i trudy, które musi ponosić. Pragnę prosić Ciebie, w imię Syna Twojego Jezusa Chrystusa, abyś uwolnił go(ją) od tego, jeśli taka jest Twoja święta wola.

Dobry Ojcze Ty wiesz, że celem naszego życia jest wieczność, a życie ziemskie jest drogą ku wiecznemu radowaniu się Tobą. Ukaż swoją wielką chwałę i przyjdź z łaską zdrowia dla (wymieniamy imię), jeśli tylko nie będzie zagrażać to jego(jej) drodze ku życiu wiecznemu z Tobą w niebie.

Błagam Ciebie z pokorą, przyjdź ze swoimi darami, szczególnie z łaską zdrowia, ale nade wszystko za Twoim Synem chcę powtórzyć: „Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”. Amen.

Modlitwa chorego o cud uzdrowienia

Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszę przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją
i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen.

Modlitwa o cud uzdrowienia

Wszechmogący Boże, widzisz jak, patrząc po ludzku, gaśnie nadzieja na odzyskanie zdrowia. Jednak dla Ciebie wszystko jest możliwe. Ty stworzyłeś świat cały i podtrzymujesz go w istnieniu.  Proszę Cię, przez Twą nieskończoną miłość do człowieka za którego oddałeś swoje życie, przyjdź z łaską uzdrowienia dla (wymieniamy imię). Niech ukaże się Twoja Chwała, aby wszyscy poznali, że Ty jesteś Bogiem.

Jednak, razem z Jezusem w Ogrójcu, pragnę zawierzyć wszystko Tobie, “Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”. Ty wiesz, co jest najpotrzebniejsze dla naszego życia wiecznego i na Ciebie się zdaję. Jeśli jednak jest Twoją wolą, aby (wymieniamy imię) odzyskał(a) zdrowie, proszę, niech tak się stanie. Proszę o To w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwy o uzdrowienie za wstawiennictwem świętych

Od starożytnych czasów i samego początku chrześcijaństwa istniał kult świętych za przyczyną których zanoszono modlitwy. Osoba, która opuściła ten świat jest cały czas żywą osobą i wielu świętych mieszkańców nieba słucha naszych próśb i przedstawia je Bogu Ojcu. Warto więc prosić ich o wsparcie, tak samo jak prosimy o modlitwę naszych przyjaciół.

Modlitwa za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością zwracam się do Ciebie, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę zdrowia dla (wymieniamy imię osoby), o którą tak bardzo proszę.

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owocow Odkupienia. Ty wiesz, ze skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego łaskę zdrowia, o którą pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaskę uzdrowienia dla (wymieniamy osobę). Wierzę w moc mej Modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaskę zdrowia. Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości.

Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy, to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.

Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.


Modlitwy za chorych

Modląc się za chorych sami otwieramy się na przyjmowanie Bożych darów. Modlitwa jest też okazywaniem miłosierdzia, a “błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Modlitwa za chorych

“Ojcze w niebie, Ty z miłości do człowieka posłałeś na świat swojego Syna, który żyjąc wśród nas uzdrawiał chorych i pomagał cierpiącym. Przez Twą nieskończoną miłość, proszę Ciebie o łaskę zdrowia dla chorych, jeśli jest taka Twoja wola, a otrzymane zdrowie nie przyczyni się do ich zguby wiecznej. Proszę Cię, abyś dał im łaskę zrozumienia sensu cierpienia i choroby, aby krzyż, który dźwigają nie był bezsensownym ciężarem, ale stał się źródłem uświęcenia własnego oraz całego Kościoła. Amen”

Modlitwa o pomoc w cierpieniu

Jezu, Mistrzu cierpiących, naucz nas modlić się jak Ty. Proszę Ciebie o oddalenie cierpienia, a jeśli nie można inaczej – wspieraj nas i ucz je przyjmować, znosić i ofiarować dla większej Chwały Bożej i dla dobra wszystkich cierpiących. Amen.

Modlitwa za tych, którzy cierpią

Panie Jezu, który z własnego doświadczenia wiesz, co to znaczy cierpienie, zmiłuj się nad sercami zranionymi i obolałymi ciałami. Ty sam bądź ich pokojem i pokrzepieniem. Spraw, aby odkryli skarby ukryte w chrześcijańskim przeżywaniu cierpienia. Niech pamięć o tym, co Ty przecierpiałeś dla nas, przemieni troski nasze, pomoże nam lepiej znosić je i wykorzystywać dla zbawienia świata. Aktem miłości obejmującym całą ziemię ofiarujemy Ci obecne cierpienia ludzkości. Racz złączyć je z Twoimi i przemienić w łaski miłości i odkupienia dla wszystkich dusz. Amen.

Modlitwa za opiekujących się chorymi

Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach. Daj im siły, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem. Amen.


Modlitwy przy chorych

Jeśli jesteśmy bezpośrednio przy konkretnym chorym i chcielibyśmy pomodlić się o zdrowie dla niego, możemy też użyć poniższych modlitw. Są to oficjalne modlitwy zawarte w obrzędach sakramentu chorych, z których każdy może korzystać.

Modlitwa wezwaniami z Pisma Świętego

Przy chorych, jak i sami chorzy, mogą modlić się odmawiając poniższe wezwania, warto to czynić powoli i ze stosownymi przerwami na rozważenie usłyszanych wersetów. Można je dowolnie dobierać w zależności od dyspozycji i potrzeby duchowej chorego.

Wiara

 • Wierzę, Panie, zaradź memu niedowiarstwu. (Mk 9,24)
 • Panie, pomnóż moją wiarę. (Łk 17,5)
 • Wierzę, Panie, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. (J 11,27)

Nadzieja

 • Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. (Ps 25,2)
 • Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, Tobie ufam od młodości. (Ps 71,5)
 • Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja oczekuje Pana. (Ps 130,5.6)
 • U Pana jest łaska, u Niego obfite odkupienie. (Ps 130,7)

Miłość

 • Miłuję Cię, Panie, mocy moja. (Ps 18,2)
 • Jak dobry jest Bóg. (Ps 73,1)
 • Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. (J 21,17)
 • Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? (Rz 8,35)
 • Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. (Mt 6,12)
 • Panie, naucz mnie miłować braci, abym nie trwał w śmierci. (1 J 3,14)

Pokuta

 • Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie. (Łk 15,21)
 • Boże, bądź miłościw mnie, grzesznemu. (Łk 18,13)
 • Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmaż wszystkie moje przewinienia. (Ps 51,11)

Zgoda z wolą Bożą

 • Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. (Mt 6,10)
 • Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. (Łk 1,38)
 • Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. (Ps 143,10)
 • Czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. (Rz 14,8)

Pragnienie Boga

 • Tyś jest Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. (Ps 16,2)
 • Do Ciebie mówi serce moje, szukam, o Panie, Twojego oblicza. (Por. Ps 27,8)
 • Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. (Ps 42,2)
 • Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego: kiedy przyjdę i ujrzę oblicze Boże? (Ps 42,3)
 • Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. (Flp 1,21)
 • Pragnę odejść i być z Chrystusem. (Flp 1,23)
 • Przyjdź, Panie, a nie zwlekaj. (Por. Ha 2,3)

Prośba o zdrowie

 • Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. (Łk 18,38)
 • Panie, ten, którego miłujesz, jest chory. (J 11,3)
 • Zmiłuj się, Panie, nade mną, bo żyję w udręce. (Ps 31.10)
 • Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony Twój sługa. (Mt 8,8)

Wersety dziękczynne

 • Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. (Ps 34,2)
 • O łaskach Pana będę śpiewał na wieki. (Ps 89,2)
 • Błogosławiony Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pociesza nas w każdym naszym utrapieniu. (2 Kor l ,3-4)
 • Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. (Ps 9,2)

Modlitwa Słowem Bożym

Słowo Boże czytane z wiarą może przynieść ulgę i pociechę. Przy chorych można odczytać następujące fragmenty Pisma Świętego, mogą to czynić też sami chorzy w prywatnej modlitwie.

Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem (Jk 5, 13-16).

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.

Umiłowani: Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny.

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.

Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byś­cie odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.

Choroba Epafrodyta (Flp 2,25-30)

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. 

Bracia: Uznałem za konieczne posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mojego, a waszego wysłannika, który miał zaradzić moim potrzebom, gdyż bardzo tęsknił za wami wszystkimi i dręczył się tym, że usłyszeliście o jego chorobie.

Rzeczywiście bowiem zachorował, tak iż był bliski śmierci. Ale Bóg się nad nim zmiłował: nie tylko zaś nad nim, lecz i nade mną, żebym nie doznał smutku jednego po drugim. Przeto tym śpieszniej go posyłam, ażebyście wy, ujrzawszy go, ponownie się uradowali, i ja żebym mniej się martwił. Przyjmijcie więc go w Panu z całą radością. A takich jak on otaczajcie czcią, bo dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, naraziwszy życie swoje po to, by was zastąpić przy posłudze, której wy osobiście nie mogliście mi oddać.

Uzdrowienie sługi setnika (Mt 8, 5-13)

Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. 

Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź tu», a przychodzi; a słudze: «Zrób to», a robi”.

Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz — w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Do setnika zaś Jezus rzekł: „Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś”. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.

Jezus uzdrawia wielu. (Mt 15, 29-31)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił.

Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela.

Uzdrowienie niewidomego (Mk 10, 46-52)

Słowa Ewangelii według świętego Marka 

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną”.

Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?”

Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. (Łk 22, 39-44)

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus wyszedł z wieczernika i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”.

Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił.

Modlitwa błagalna za chorych

Błagajmy Boga za chorego (chorą) N. i za wszystkich, którzy go (ją) leczą i pielęgnują mówiąc razem: Wysłuchaj nas, Panie.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś łaskawie wejrzał na tego chorego (tę chorą) N.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś mu (jej) dał nowe siły.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś złagodził jego (jej) cierpienia.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś go ją) uwolnił od grzechów i pokus.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkich chorych umocnił swoją łaską.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś udzielił swojej pomocy wszystkim, którzy im usługują.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się wspólnie do Boga, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.

Wszyscy razem mówią: Ojcze nasz…

Inne modlitwy

Zawsze można odmawiać za i przy chorych powszechnie znane modlitwy, takie jak różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, litanie czy też inne.


Modlitwy dla chorych

Chory może użyć poniższych modlitw prosząc o zdrowie i wypełnienie woli Bożej. Można te modlitwy dowolnie łączyć i dostosować do sytuacji chorego.

(1) Prośba o pomoc

Ojcze niebieski, tak nas umiłowałeś, że dla nas zesłałeś Jednorodzonego Syna swojego, aby nas zbawił. Udziel mi pomocy, abym naśladował Zbawiciela mojego w cierpliwości i dźwigał krzyż choroby z poddaniem się Twojej woli i z korzyścią dla mojej duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(2) Prośba o wypełnienie woli Bożej w chorobie

Panie Jezu, odkupiłeś świat przez doskonałe poddanie się woli Ojca niebieskiego. Dzięki Ci składam za Twoją bolesną mękę i proszę o pomoc w wiernym wypełnianiu świętej woli Bożej. Spraw, abym dźwigał mój krzyż razem z Tobą i zasłużył na udział w Twojej chwale. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(3) Prośba o przyjęcie cierpień i miłosierdzie

Ojcze niebieski, przez zasługi swojego Syna oczyściłeś nas z grzechu i pozwalasz nam dopełniać w naszym ciele to, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusowym dla zbawienia naszych współbraci. Przyjmij moje cierpienia i okaż miłosierdzie swoje mnie i wszystkim grzesznikom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(4) Prośba o światło Ducha Świętego w chorobie

Panie Jezu Chryste, Ty widzisz, że nie umiem cierpliwie znosić swojej choroby. Oświeć mnie światłem Ducha Świętego, abym mocno wierzył, że Ty sam cierpisz w członkach swojego Kościoła, i abym znosił moją chorobę w zjednoczeniu z Twoją bolesną męką. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(5) Prośba o zjednoczenie cierpienia z cierpieniami Chrystusa

Jezu Chryste, najwyższy i wieczny Kapłanie, codziennie ofiarujesz się w naszych kościołach za nasze zbawienie. Chcę się zjednoczyć z Twoją ofiarą, chociaż nie mogę w niej uczestniczyć. Przyjmij moje cierpienia i połącz moją ofiarę z Twoją. Spraw, aby moja choroba przyniosła pożytek mnie i całemu Kościołowi świętemu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(6) Prośba za rodzinę, która znosi trud choroby

Wszechmogący Boże, Twoja Opatrzność czuwa nad całym światem. Wejrzyj na mnie i na moją rodzinę, której nie mogę zapewnić środków do życia. Racz mi przywrócić upragnione zdrowie i siły, a jeżeli inna jest Twoja wola, udziel mi siły do dźwigania krzyża w łączności z moim Zbawicielem, a rodzinę moją wspieraj w ciężkiej doli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(7) Ofiarowanie cierpień

Panie Jezu, niech moje cierpienia złączone z Twoimi przyczynią się do zbawienia świata. Amen.

Zredagował ks. Krzysztof Śniadoch SAC