Jak napisać intencję modlitewną i mszalną? (Przykłady)

Zdarza się, że chcemy za siebie czy za kogoś ofiarować Mszę Świętą czy też polecić daną intencję w jakimś nabożeństwie. Wówczas dla niektórych pojawia się problem odnośnie tego, jak to skonstruować? Jak pisać intencje na różne okazje, aby było dobrze, czego unikać? Aby tych i podobnych pytań już nie zadawać, przydatna może być lektura poniższego tekstu.

Po co pisać i zamawiać intencje?

Św. Jan Maria Vianney odpowiedział na to pytanie w następujący sposób: “modlitwa prywatna podobna jest do słomy, tu i ówdzie po polu rozrzuconej; jeśli ją zapalisz, słaby będzie płomień, ale zbierz źdźbła rozrzucone w jeden stos, a płomień będzie silny i wzniesie się ku niebu: taką jest modlitwa publiczna. Można więc modlić się samemu, ale można też poprosić o modlitwę w danej intencji. Jest to troszkę jak z budową domu, można budować samemu, ale można też poprosić o pomoc. Ale chyba najpoważniejszym argumentem za modlitwą wspólnotową w danej intencji są słowa samego Pana Jezusa: “Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. (Mt 18,19-20). Skoro więc sam Zbawiciel, tak jasno pisze o wadze modlitwy wspólnej, to chyba nie potrzeba dalej do tego przekonywać. Warto więc prosić o modlitwę, zamawiać Msze Święte i korzystać z wszelkiego rodzaju skrzynek modlitewnych, aby jak najwięcej osób modliło się w naszej intencji.

Jak napisać intencję?

Najlepiej jak najprościej i jak najbardziej konkretnie, bez udziwnień. Najważniejsze, o czym trzeba pamiętać, to fakt, że Bóg zna Twoje serce i zanim nawet przelejesz swoją intencję na papier, to On wie w sposób najdoskonalszy co jest jej treścią. Piszemy więc intencję bardziej dla ludzi, którzy będą się modlić, niż dla Boga. Jeśli piszesz ją, aby przeczytana była np. na nabożeństwie, gdzie jest również sto innych intencji, to warto napisać ją krótko i zwięźle, np. O zdrowie dla Jana, o zdanie egzaminu dla Adama – prosto i zwięźle. Można je wydłużyć, w sensie uszczegółowić, gdy chcesz ją wrzucić do jakiejś skrzynki modlitewnej lub gdy innych intencji jest niewiele, bądź tylko ona jedna, np. na Mszy Świętej. Pamiętajmy, że uszczegółowienie ma być też zwięzłe i jego rolą jest zachęcenie innych do modlitwy w danej sprawie. Poniżej znajduje się  kilka przykładów, aby stało się to bardziej zrozumiałe.

Czego unikać w pisaniu?

Unikać należy zwrotów określających kim jest dla mnie osoba za którą się modlę, np. “dla syna”, “dla córki”. Dlaczego? Bo potem mamy takie “kwiatki”, że na Mszy Świętej, czy jakimś innym nabożeństwie, czytana jest intencja, że np. “ksiądz Jan modli się o zdrowie dla żony Anny i syna Adama”. Wydaje się wszystko dobrze, bo jest podane kto się modli i w jakiej intencji, ale brzmi fatalnie i wśród obecnych na Mszy czy nabożeństwie bardziej może wywołać uśmiech na twarzy niż chęć modlitwy. Spotyka się to czasem podczas Mszy Świętych pielgrzymkowych, gdzie intencji jest dużo i zarazem mało czasu na ich przeczytania, wówczas czytający nie zawsze potrafi wyłapać i w locie poprawić tą błędnie sformułowaną. Jedyna ewentualność, która teraz przychodzi mi na myśl, ma miejsce gdy wrzucamy daną intencje do internetowych skrzynek modlitewnych. Tam gdzie intencje są online, wówczas prowadzący ich nie czyta, więc nie ma możliwości przypisania mu ich.

Przykłady intencji

Jeśli nie mamy pomysłu jak zbudować konkretną intencję, możemy posłużyć się poniższymi wzorami i  przykładami, imiona są przypadkowe:

Intencje prośby

 • O uzdrowienie z ciężkiej choroby dla Jana,
 • O Boże błogosławieństwo dla Haliny,
 • O Boże błogosławieństwo dla Adama w dniu urodzin [imienin],
 • O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Grzegorza,
 • O łaskę nawrócenia i zmiany życia dla Karola,
 • O wyrwanie z nałogów dla Filipa,
 • O udany zabieg operacyjny dla Franciszka,
 • O dobrą spowiedź dla Jana,
 • O Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny,
 • O Boże błogosławieństwo dla Kościoła,
 • O zdrowie i pokój w rodzinie Kowalskich,
 • O dary Ducha Świętego i zdanie egzaminu dla Krzysztofa,
 • O pomoc w nauce dla Magdy,
 • O szczęśliwe rozwiązanie dla Pauliny,
 • O rozwiązanie trudnej sprawy dla Jacka,
 • O rozeznanie powołania dla Marcina,
 • O dobry wybór drogi życiowej dla Anny,
 • O święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,
 • O łaskę nieba dla konających.

Intencje za zmarłego, pogrzebowe

 • O dar nieba dla zmarłego Kazimierza,
 • Za zmarłego Jacka w trzydziesty dzień po śmierci,
 • Za zmarłą Joannę w 5 rocznicę śmierci,
 • Za zmarłych z rodziny Nowaków,
 • Za zmarłych [policjantów, strażaków, itd.]
 • Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wypominki (wymienianki, zalecki) za zmarłych

 • Za zmarłego Jana,
 • Za zmarłego Adama Nowaka,
 • Za zmarłych: Jana Kowalskiego, Adama Nowaka,
 • Za zmarłych z rodziny Nowaków,
 • Za zmarłych z rodzin: Nowaków, Kowalskich,

Intencje podziękowania, dziękczynne

 • Dziękczynna w 2 rocznicę urodzin Franciszka, z prośbą o dary Ducha Świętego i dalsze Boże błogosławieństwo,
 • Dziękczynna za 10 lat małżeństwa Jacka i Anety, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
 • Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie dla Magdaleny,
 • Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Zofii,
 • Dziękczynna za zdanie egzaminu przez Małgorzatę,
 • Dziękczynna za znalezienie pracy dla Rafała,
 • Dziękczynna za udany zabieg operacyjny Aleksandry,
 • Dziękczynna za rozwiązanie trudnej sprawy Danuty,
 • Dziękczynna w rocznicę ślubu Adama i Anny,
 • Dziękczynna za dar macierzyństwa i ojcostwa dla małżeństwa Pawła i Katarzyny,
 • Dziękczynna za powrót do zdrowia Bronisławy,

Intencje urodzinowe

 • O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jana w dniu urodzin,
 • O dary Ducha Świętego dla Katarzyny w dniu urodzin,
 • O  potrzebne łaski dla Adama w 8 rocznicę urodzin,
 • Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła o potrzebne łaski dla Michała w 13 rocznicę urodzin.

Generalnie, każda intencja błagalna ma swoją intencję dziękczynną i naprawdę warto Bogu dziękować za otrzymane dary, bowiem kto dziękuje, ten najlepiej prosi o dalsze błogosławieństwo.

Możemy też przedstawiać nasze prośby za wstawiennictwem świętych, aby oni, którzy są już u Boga, również skierowali do Niego naszą prośbę, przykładowe takie intencje to:

 • O uzdrowienie z ciężkiej choroby, za przyczyną św. Ojca Pio, dla Danuty,
 • Za wstawiennictwem św. Tomasza o pomyślne zdanie egzaminów maturalnych dla Moniki,
 • Za wstawiennictwem św. Józefa o dobrą żonę dla Lecha,
 • Dziękczynno-błagalna przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencji Karoliny oraz całej rodziny,
 • Za wstawiennictwem św. Rity o rozwiązanie trudnej sytuacji dla Zbigniewa,
 • Za wstawiennictwem św. Małgorzaty o dar macierzyństwa dla Martyny.

Warto poszukać patronów, którzy “specjalizują” się w danych sprawach, bo sami przez nie przechodzili. Za ziemskiego życia ich prośby były wysłuchiwane w danej kwestii, więc dobrze będzie i po ich śmierci poprosić o wstawiennictwo w naszych podobnych sprawach. Na przykład mamy takich świętych jak:

Św. Juda Tadeusz – od spraw beznadziejnych,
Św. Antoni Padewski – od rzeczy zaginionych,
Św. Bernard z Clairvaux – opiekun podczas klęsk żywiołowych, sztormów oraz w godzinie śmierci,
Św. Błażej – patron lekarzy, od chorób gardła,
Św. Cecylia – patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów, śpiewaków, niewidomych,
Św. Dominik Savio – patron dzieci, ministrantów, chórów dziecięcych, młodzieży,
Św. Florian – patron strażaków, hutników, garncarzy, od klęsk: ognia, wojny, powodzi, nieurodzaju i burzy klęsk pożaru, powodzi i sztormów,
Św. Katarzyna Genuańska – patronka chorych i szpitali,
Św. Katarzyna Szwedzka – patronka ludzi dotkniętych niepowodzeniami,
Św. Marcin z Tours – patron podróżników, więźniów, żołnierzy, abstynentów,
Św. Stanisław Kostka – patron studentów, polskiej młodzieży, dzieci,
Św. Walenty – patron chorych umysłowo, zakochanych i pszczelarzy,
Św. Wawrzyniec – patron kucharzy, cukierników, bibliotekarzy, szklarzy, praczek, archiwistów.

Świętych jest naprawdę cała gama, każdy w różnej sprawie, bardziej obszerną listę świętych wraz ze specjalizacjami, można znaleźć tutaj. Warto korzystać z tego wielkiego skarbca kościoła i w swoich intencjach prosić o wstawiennictwo tych, którzy są już  błogosławionymi mieszkańcami niebios.

Gdy z różnych powodów nie chcemy, aby publicznie przeczytano treść intencji, bądź jest ona tak skomplikowana, że nie wiemy jak ją zapisać, zawsze można użyć uniwersalnego zwrotu:

 • W intencji Bogu wiadomej

Czy warto zamawiać Mszę Świętą?

Patrząc na historię Kościoła, Tradycję, pisma i doświadczenie Świętych, odpowiedź może być tylko jedna: zdecydowanie tak. Eucharystia posiada tak wielką wartość, że wśród rzeczy stworzonych nie istnieje nic, z czym dałoby się ją porównać. Jedna Msza święta przewyższa o wiele pozostałe nabożne praktyki, tak że żadne pobożne ćwiczenie nie może się z nią równać. Św. Józef Sebastian Pelczar w swoim dziele „Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska” pisze wprost, że „Mszą święta tak wielkiej jest wartości, iż gdyby na jednej szali położono wszystkie cnoty i dobre uczynki wszystkich ludzi i wszystkich Aniołów, a nawet Królowej Aniołów i ludzi – gdyby zebrano razem tę cześć i miłość, jaką Bogu mogą oddawać wszystkie stworzenia przez całą wieczność – gdyby Bóg stworzył tysiąc innych światów i zaludnił je milionami Serafinów wielbiących i błogosławiących Stwórcę, wszystko nie byłoby Panu tak miłe i nie przyniosłoby Mu tyle chwały, ile jedna Msza święta: w niej bowiem ofiaruje się sam Syn Boży Ojcu Niebieskiemu, a więc ofiara ta jest nieskończonej wartości”. Wszystko to ma miejsce niezależnie od świętości i grzechów kapłana sprawującego Najświętszą Ofiarę, która ma nieskończoną wartość z racji nieskończonej godności Jezusa Chrystusa.

Jakie są rodzaje intencji mszalnych?

Generalnie rozróżniamy następujące intencje:

 • Indywidualna – jeden ksiądz odprawia jedną intencję na jednej Mszy Świętej.
 • Zbiorowa – jeden kapłan odprawia jedną Mszę Świętą, ale w kilku intencjach. Domyślnie zamawiana jest intencja indywidualna, jeśli jest zbiorowa to kapłan powinien nas o tym poinformować.
 • Gregoriańska – intencja odprawiana przez kolejnych 30 dni za jedną zmarłą osobę. Tradycja Mszy gregoriańskich ma swój początek w VII wieku, gdy papież Grzegorz Wielki opisał przypadek mnicha Justusa, po którego to śmierci wydał takie polecenie: „Postaraj się, aby począwszy od dziś przez dni trzydzieści składana była w jego intencji Ofiara. Niech nie będzie dnia, w którym nie ofiarowano by zbawczej Hostii w intencji odpuszczenia jego win”. Po trzydziestu dniach Justus ukazał się swemu bratu we śnie z wiadomością, że dostał się do nieba.
 • Bezgodzinowa – jeśli zależy nam na Mszy Świętej danego dnia, ale i tak na niej nie możemy być, więc możemy skorzystać z tzw. Mszy bezgodzinowej. Danego dnia kapłan będzie ją odprawiał, ale może to uczynić w dowolnym miejscu. Zazwyczaj przekazuje się takie intencje kapłanom będącym poza parafią, którzy też odprawiają Mszę Świętą.
 • Bezdatowa – podobnie jak wyżej, tylko bez wskazania konkretnego dnia.

Podsumowanie

W Ewangelii wg św. Łukasza mamy pięknie opisaną scenę, w której pewien setnik prosi starszyznę żydowską o wstawiennictwo u Jezusa. Zależy mu, aby poprosili Go o łaskę powrotu do zdrowia dla swojego sługi. Jezus wysłuchuje tych próśb, udaje się w drogę do domu owego setnika i cała historia – w skrócie – kończy się uzdrowieniem sługi. Cała ta scena ukazuje jak wielką moc posiada wstawiennictwo innych, a czymś takim jest właśnie modlitwa. Co ciekawe, gdy jedna osoba o coś prosi i jest wysłuchana, cieszy się i uwielbia Boga ta osoba. Ale gdy modli się już kilka osób w danej intencji, wówczas, po jej wysłuchaniu, te kilka osób uwielbia Boga i oddaje Mu chwałę. Warto więc prosić, zamawiać Msze Święte, przedstawiać swoje intencje w różnych skrzynkach modlitewnych z intencjami, ale też nie należy zapominać o własnej modlitwie za innych, bowiem jeśli chcesz miłosierdzia, sam go też wyświadczaj.

ks. Krzysztof Śniadoch SAC