Intencje papieskie na rok 2019 – aktualne i na każdy miesiąc

Apostolstwo Modlitwy, czyli Światowa Papieska Sieć Modlitewna otrzymała od Ojca Świętego Franciszka intencje na każdy miesiąc 2019 roku. Jakie są naglące potrzeby Kościoła i Świata? O co się będziemy modlić w 2019 roku?

Czym są intencje papieskie?

Gdy słyszy się podczas nabożeństwa słowa “pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego”, wielu osobom wydaje się, że jest to taka zwykła modlitwa za Papieża, np. o błogosławieństwo czy o zdrowie dla niego, ot, taka modlitwa jak za każdą inną osobę, gdy nas poprosi. Prawda jest jednak troszkę inna, mianowicie jest to modlitwa w intencjach, które on wyznacza na dany miesiąc i w których on sam się modli, a nie za niego samego. Może to być zaskoczeniem, ale tak właśnie jest. Więcej o tym, skąd pochodzą i czym są intencje papieskie, można przeczytać tutaj.

Intencje Papieskie 2019

Na początku 2018 roku, a konkretnie 3 stycznia, Ojciec Święty Franciszek wyznaczył następujące intencje na poszczególne miesiące 2019 roku:


Styczeń 2019

Intencja ewangelizacyjna: za młodzież.
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do niesienia światu radości Ewangelii


Luty 2019

Intencja powszechna: za ofiary przemocy.
O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.


Marzec 2019

Intencja ewangelizacyjna: za chrześcijańskie wspólnoty.
Aby wspólnoty chrześcijańskie – szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, że są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane.


Kwiecień 2019

Intencja powszechna: za pracowników na obszarach wojennych.
Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia innych.


Maj 2019

Intencja ewangelizacyjna: za Kościół w Afryce.
Aby Kościół w Afryce, przez zaangażowanie swoich wiernych, stał się zaczynem jedności dla swoich członków oraz znakiem nadziei dla całego kontynentu.


Czerwiec 2019

Intencja ewangelizacyjna: za kapłanów.
Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.


Lipiec 2019

Intencja powszechna: o sprawiedliwość.
Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.


Sierpień 2019

Intencja ewangelizacyjna: za rodziny.
Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.


Wrzesień 2019

Intencja powszechna: za polityków, naukowców i ekonomistów.
Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.


Październik 2019

Intencja ewangelizacyjna: o Ducha Świętego.
Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele.


Listopad 2019

Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie.
Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.


Grudzień 2019

Intencja powszechna: za dzieci.
Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.


Dlaczego w 2019 roku wyznaczono takie intencje?

Generalnie to, jakie intencje papieskie są wyznaczone na dany rok, i jakie są też w 2019 roku, zależy od tego, co się dzieje na świecie i w jakim kierunku zmierza ludzkość. Ojciec Święty pielgrzymując po różnych miejscach, spotykając się też z różnymi ludźmi na audiencjach, określa które intencje najlepiej odpowiedzą na różne wyzwania i trudności przed którymi stoją wierni Kościoła i ludzie całego świata.

Ojciec Święty
Źródło: www.thecatholictelegraph.com

W jakim kluczu są one publikowane?

Zarówno w 2019, jak i poprzednich latach, występują dwa rodzaje intencji papieskich: ewangelizacyjna i powszechna. Zazwyczaj występują one na zmianę, w jednym miesiącu jedna, w następnym druga, jednak nie jest to stałą regułą. Normą jest jedna intencja miesięcznie, jednak może się zdarzyć – na drodze wyjątku – że Ojciec Święty doda drugą intencję. Wówczas odnosi się ona do naglących aktualnych wydarzeń na świecie, np. klęski żywiołowe. Podanie drugiej intencji jest również – oprócz modlitwy – motywacją do niesienia pomocy tym osobom, których dana trudna sytuacja dotyczy.

Czy są jakieś przypisane modlitwy dla danej intencji?

Nie ma konkretnych modlitw, które powinny być odmawiane w aktualnej intencji. Jednak Światowa Papieska Sieć Modlitwy – Apostolstwo Modlitwy – stworzyła ciekawą aplikację o nazwie Click to Pray. Ułatwia ona modlitwę w intencjach papieskich i podaje konkretne treści, którymi można się pomodlić w każdej miesięcznej intencji 2019 roku. Co ciekawe, oferuje też codzienne modlitwy, z których możemy zawsze skorzystać. Jeśli ktoś, z różnych powodów, nie może czy po prostu nie chce instalować aplikacji, zawsze można na jej oficjalnej stronie zobaczyć aktualne propozycje modlitwy i nawet konkretnych działań, które można podjąć w duchu danej intencji.

Warto też zaglądać czasem na serwis thepopevideo.org, który powstał w ramach Apostolstwa Modlitwy, gdzie możemy zawsze zobaczyć krótki film promujący aktualną miesięczną intencję, jak też zajrzeć do historii i obejrzeć filmy z poprzednich miesięcy czy lat.

Jak wygląda przykładowa propozycja modlitwy i działania?

Weźmy dla przykładu intencje papieskie z roku 2018, niech to będzie luty. W tym miesiącu opublikowano następującą modlitwę i filmik promujący:

Intencja powszechna: o odwagę mówienia “nie” korupcji”.
Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie ulegali pokusie korupcji.

Modlitwa proponowana przez Apostolstwo Modlitwy:

Łaskawy Ojcze, Ty jesteś źródłem wszelkiej prawdy. Twój Syn, Jezus Chrystus, przyszedł, aby pokazać nam, że prawdziwa władza leży w pokornej i bezinteresownej służbie oraz stawianiu interesów innych ludzi przed własnymi. W tym miesiącu chcę prosić, abyś posłał swojego Ducha Świętego na wszystkich, którzy sprawują władzę w społeczeństwach, w instytucjach, w Kościele, aby idąc za przykładem Jezusa, mogli wypełniać powierzoną przez Ciebie misję w prawdzie i wolności, a trzymając się z dala od wszelkiego zepsucia, zawsze chronili najbardziej potrzebujących.

Ojcze nasz …

Propozycje działania w duchu intencji lutowej:

  • Ufny, że Bóg dotyka swoją łaską wszystkie serca, które się do Niego zwracają, pomódl się indywidualnie lub grupowo za wszystkich, którzy mają władzę cywilną, polityczną lub religijną, aby nie pozwalali się zdominować korupcji.
  • Dokonaj analizy swojej odpowiedzialności jako obywatela własnego kraju. Czy mam świadomość, że istnieje także dobro społeczne, za które jestem również odpowiedzialny? Czy w relacjach z innymi ludźmi korzystam ze swojej wyższej pozycji dla własnej korzyści? Czy odpowiedzialnie korzystam z władzy, którą otrzymałem, jako ojciec, przełożony, szef, aby służyć tym, których mi powierzono, szukając, przede wszystkim, ich dobra?

Podsumowanie

Św. Jakub w swoim liście pięknie napisał, że modlitwa pełna wiary jest ratunkiem w wielu sytuacjach i wręcz ma moc czynienia cudów:

Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon. (Jak 5-13-18)

Otaczajmy więc modlitwą intencje papieskie, szczególnie w 2019 roku, które są związane z całym Kościołem, będącym naszą duchową rodziną, w którym zostaliśmy zrodzeni do życia wiecznego i w którym wzrastamy. Tak, jak troszczymy się o rodzinę, tak też powinniśmy się troszczyć o Kościół, który daje nam sakramenty. Jest to też o tyle ważne, ponieważ to, w jakim stanie jest Kościół, ma wpływ na mnie, a to jak się modlę za Kościół ma wpływ na niego.

Ks. Krzysztof Śniadoch SAC


[kkstarratings]