Modlitwy dla Dzieci (Proste i Rymowane)

Krótkie i rymowane modlitwy dla dzieci

Modlitwa poranna

Za noc, co minęła,
za dary z Twej ręki
chcę Ci już od rana
złożyć, Boże, dzięki.

W imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego,
chcę dziś dobrze czynić
i unikać złego. Amen.


Modlitwa wieczorna

Dzień się już skończył
i noc się przybliża,
klękam przed Tobą
i robię znak krzyża.

Przepraszam za to,
co zrobiłem złego;
z radością oddaję,
co było dobrego.

O noc spokojną, Jezu,
bardzo Ciebie proszę
i szczerą modlitwę
do nieba zanoszę:

za mamę, tatę, babcię,
dziadka, brata, za kolegów,
sąsiadów, wszystkich
ludzi świata. Amen.


Modlitwa o dobry dzień

Mój ukochany Boże,
wiem, że Ty wszystko możesz.
Z serca proszę Cię całego,
miej w opiece mnie małego,
naucz mnie żyć tak jak trzeba,
i zaprowadź mnie do nieba.
Amen.


Modlitwa o błogosławieństwo

Do Ciebie, Boże,
rączki podnoszę,
o zdrowie dla moich
najbliższych proszę
i proszę także,
niech mnie od złego
na każdym kroku
aniołki strzegą. Amen.


Modlitwa przed jedzeniem

Boże, dzięki Ci składamy
za to, co spożywać mamy.
Ty nas żywić nie przestajesz,
pobłogosław, co nam dajesz.
Amen.


Modlitwa po jedzeniu

Nasz Boże bądź błogosławiony
i za te spożyte dary uwielbiony.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen


Modlitwa przed nauką

Proszę Ciebie, dobry Boże,
niech mnie łaska Twa wspomoże.
Pomóż mi się teraz uczyć,
aby lepiej Tobie służyć.
Daj mi mądrość i pokorę
abym był radosny
w każdą porę.


Modlitwa po nauce

Dziękuję Ci Boże, za nauki tej czas
i proszę by ona ubogacała nas.


Aniele Boży

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego
i zaprowadź mnie do żywota
wiecznego.
Amen.


Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.


Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy Jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.


Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
łaskę i wieczne zbawienie.


Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.


Wersja do druku (.pdf)

Do pobrania: Modlitwy dla dzieci


Dłuższe modlitwy dla dzieci

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Stróżu, który stoisz na straży mojej duszy i ciała, chroń mnie w każdej godzinie życia od wszelkiego zła, a w dobrym wspieraj swoją łaskawą pomocą.

Spraw, abym wszystko, cokolwiek Bóg przeznaczył dla mnie, umiał obrócić z pokorą na Jego chwałę. Pomóż mi kochać Boga i wielbić Go wszystkimi uczynkami moimi, słowem i każdą myślą. Amen.


Modlitwa do św. Stanisława Kostki (patrona dzieci)

Święty Stanisławie Kostko, patronie dzieci i młodzieży, wspieraj nasze siły na drodze wzrastania, abyśmy naśladując twoją świętość, podążali drogą ku dobru, spełniali w naszym życiu wolę Bożą i stawali się chlubą naszej ojczyzny. Amen.


Modlitwa do mojego Patrona

Święty Patronie mój, dziękuję ci za dotychczasową opiekę, jaką mnie otaczałeś, i błagam cię: Zechciej nadal pomagać mi w moim życiu, bym był dobrym dzieckiem i żył według Bożych wskazań.

Bądź przed tronem Boga moim orędownikiem i uproś mi przebaczenie grzechów, w które tak często popadam. Wypraszaj mi obfite łaski, abym mógł zwyciężyć wszystkie pokusy świata i postępować na drodze dobra.

Spraw, bym stawał się podobny do ciebie, bo ty umiałeś kochać Boga całym swoim sercem i tak osiągnąłeś życie wieczne. Amen.


Modlitwa dzieci za rodziców

Panie Jezu, który z całego serca kochałeś swoich ziemskich rodziców: Maryję i Józefa, dopomóż mi kochać moich rodziców i okazywać im moją wdzięczność za to, co dla mnie robią. Podaruj im zdrowie i długie życie, pobłogosław ich trud i ochroń ich od wszelkiego zła. Proszę Cię, by nasza rodzina była podobna


Modlitwa za babcię i dziadka

Dziękuję Ci, Panie Jezu, za moją babcię i jej dobroć dla mnie. Daj jej, Panie, zdrowie i wiele lat życia. Zobacz, Panie, jakie spracowane ręce ma moja babcia, a każda zmarszczka to znak jej pracy i cierpienia. Bądź dla niej, Panie, nadzieją, pociechą i nagrodą.

Dziękuję Ci, Panie, za mojego dziadka. Daj mu, Panie, jeszcze dużo lat, bo bardzo mi po¬trzeba jego modlitwy i pomocy. A gdy słabnąć będą jego oczy i jego słuch i gdy sił mu zbraknie, niech ja będę jego radosnym wsparciem.

Daj mojej babci i dziadkowi dni spokojne. Spraw, abyśmy umieli ich kochać i służyć im. Niech odpoczną wśród nas, bo wszystko, co mamy, jest owocem pracy ich dobrych rąk. Amen.


Modlitwa za rodzeństwo

Panie Jezu najlepszy, oddaję Ci moje rodzeństwo. Spraw, byśmy umieli się kochać i byśmy się ze sobą zgadzali. Naucz nas pomagać sobie wzajemnie. Błogosław każdemu z nas na jego drodze życia i zachowaj nas w łasce Twojej. Amen.


Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

__________
Źródła:
» pacierz.pl
» spiritus-sanctus.net
» Modlitewnik dla najmłodszych