Modlitwa Wieczorna o Boże Błogosławieństwo

Modlitwy przed snem, które pomogą zawierzyć mijający dzień Panu Bogu i poprosić o potrzebne łaski na dzień następny.

Najkrótsza modlitwa na zakończenie dnia

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. (wypowiadając „Ojciec, Syn i Duch Święty” czynimy znak krzyża)

Modlitwa wieczorna

Rozpoczynamy znakiem krzyża
+ W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Zwracamy się do Boga Ojca
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrawiamy Maryję
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Uwielbiamy Trójcę Świętą
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Zawierzamy cały dzień (wersja krótsza)
Ojcze Niebieski, dziękuję Ci z całego serca za każde dobro, które dziś otrzymałem, i przepraszam za wszystko, czym Ciebie zasmuciłem. Kończąc ten dzień, proszę o błogosławieństwo na nadchodzącą noc i potrzebne łaski, aby dobrze przeżyć to wszystko, co mnie jutro spotka.

lub

Zawierzamy cały dzień (wersja dłuższa)
Wszechmogący, wieczny Boże, dziękuję Ci z całego serca za wszystkie łaski i dobrodziejstwa dnia dzisiejszego; za wszystkie radości i smutki, za osiągnięcia i niepowodzenia. Przyjmij wszystko ku większej Twej chwale.
(można zrobić krótki rachunek sumienia z postanowieniem poprawy)
Boże, Ojcze najlepszy, żałuję i ubolewam z całego serca, że Ciebie – Najwyższe Dobro – zasmuciłem. Brzydzę się wszystkimi moimi grzechami i mocno postanawiam poprawić się z pomocą łaski Twojej, o którą proszę Cię pokornie. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!

Za umierających i zmarłych
Panie Jezu wspomóż tych, którzy teraz w konaniu trwają i tej nocy umrzeć mają; a za tych, którzy już odeszli z tego świata: wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Zakończenie
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. (wypowiadając „Ojciec, Syn i Duch Święty” czynimy znak krzyża)


Dodatkowe modlitwy wieczorne

Modlitwę zawierzenia dnia możemy swobodnie zamienić na jedną z poniższych. Jeśli mamy więcej czasu i pragniemy rozszerzyć naszą modlitwę, możemy własnymi słowami zwrócić się do Boga dziękując za otrzymane łaski. Jeśli zaś mamy z tym trudności, możemy skorzystać z poniższych tekstów, dodać dziesiątek różańca, koronkę do Miłosierdzia Bożego czy też inną znaną modlitwę. Ważne jest, aby zwracać się w modlitwie do Boga, jak do żywej osoby, która jest przy mnie, mówić sercem.

Dziękczynienie Trójcy Świętej za mijający dzień

Dziękuję Ci Boże w Trójcy Św. Jedyny za ten piękny i szczęśliwy dzień, który pozwoliłeś mi przeżyć i za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś dzisiaj i w całym moim życiu. Przepraszam Cię Boże, za wszystkie moje grzechy, zaniedbania, niedoskonałości i szczerze za nie żałuję. Amen.

Starożytna modlitwa z liturgii syryjskiej

Przez miłosierdzie Twoje, Panie, udziel w Twojej dobroci wyzwolenia uciśnionym, uwolnienia więźniom, ulgi udręczonym, uzdrowienia chorym, a powrót tym, co są daleko. Udziel, Panie, w Twojej dobroci, zdrowia naszym bliskim, przebaczenia grzesznikom, dobrego przyjęcia pokutującym, szczęścia sprawiedliwym, biednym tego, czego potrzebują, prostej drogi tym, co pobłądzili, powrotu wygnańcom, dobrego wspomnienia o zmarłych, miłosierdzia i litości dla wszystkich Twych stworzeń. Udziel mi i wszystkim ludziom tego, co może pomóc – nam słabym i grzesznym, bo tacy jesteśmy. Obyśmy mili byli Twojemu Majestatowi przez dobroć Twoją i miłosierdzie Twoje teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Zawierzenie życia Jezusowi

Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszę przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen.

Modlitwa przed snem

Oto jestem, Panie. Dzień mój ma się ku końcowi. Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dziękuję Ci za to, Panie. Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech przebaczy mi moją ciągle powtarzającą się słabość. W tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie – myślę o innej nocy, o tej, która nadejdzie, gdy oczy moje po raz ostami ujrzą światło ziemi. Śmierć nadejdzie tak samo, jak nadchodzi noc, równie nieunikniona i tak jak ona głęboka. Spraw, aby była najpiękniejszą z mych nocy. Zasypiając dzisiejszego wieczora, ofiaruję Ci duszę moją tak, jakby to była godzina mej śmierci. Ojcze, przyjmij mnie. Spraw, bym zasypiając spokojnie, nauczył się umierać. Amen (Romano Guardini)


Modlitwa wieczorna dla dzieci

Rozpoczynamy znakiem krzyża
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Zwracam się do Boga Ojca
Panie Boże dziękuję Ci, za cały ten dzień, który dałeś mi. Przepraszam za wszystko czym Cię zasmuciłem i że nie zawsze grzeczny byłem. Kochany Boże, który jesteś w niebie, opiekuj się mną tej nocy, bardzo proszę Ciebie.

Pozdrawiamy Maryję
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Uwielbiamy Trójcę Świętą
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pozdrawiamy Anioła Stróża i prosimy go o pomoc
Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen

Kończymy znakiem krzyża
+ W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen


Dodatkowe modlitwy wieczorne dla dzieci

Dziecięcą modlitwę zawsze możemy poszerzyć o następujące przykładowe wezwania (do wyboru):

 • Dzień się już skończył i noc się przybliża, klękam przed Tobą i robię znak krzyża. Przepraszam za to, co zrobiłem złego; z radością oddaję, co było dobrego. O noc spokojną, Jezu, bardzo Ciebie proszę i szczerą modlitwę do nieba zanoszę: za mamę, tatę, babcię, dziadka, brata, za kolegów, sąsiadów, wszystkich ludzi świata. Amen.
 • Potężny Boże, na niebieskim tronie, do Ciebie wznoszę błagalne swe dłonie. Za dzień dzisiejszy, za dary z Twej ręki, niosę Ci z głębi serca dzięki. A jeśli grzech obciążył mą duszę, to na kolanach przepraszam Cię w skrusze. Niech zasnę z Twoim na ustach Imieniem, Twą łaską świętą i z Twym przebaczeniem. Amen.
 • Myśli, słowa, sprawy moje, poświęcam na chwałę Twoją Panie. Tobie Serce me oddaję, niech się coraz lepszym staję. Maryjo strzeż serca mojego, o Jezu, nie wychodź z niego; póki mój oddech nie ustanie, strzeż mnie Jezu mój Panie. Święci Maryjo i Józefie ratujcie nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas. Amen.

Możemy też użyć poniższych, przeznaczonych dla najmłodszych dzieci:

 • Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę, o zdrowie dla moich najbliższych proszę i proszę także, niech mnie od złego na każdym kroku aniołki strzegą. Amen.
 • Dobranoc, aniołki na noc. Matka Boska przy łóżku, a Pan Jezus w serduszku. Amen.
 • Mój ukochany Boże, wiem, że Ty wszystko możesz. Z serca proszę Cię całego, miej w opiece mnie małego, naucz mnie żyć tak jak trzeba, i zaprowadź mnie do nieba. Amen.
 • Myśli, słowa, sprawy moje poświęcam na chwałę Twoją. Tobie sercem się oddaję, coraz lepszym niech się staję. Amen.
Modlitwy wieczorne na każdy dzień tygodnia

Jeśli chcemy urozmaicić nasze poranne spotkanie z Bogiem i szukamy dodatkowych tekstów na każdy dzień tygodnia, możemy skorzystać z poniższych propozycji.

Modlitwa wieczorna na poniedziałek

Zanim zapadnie noc, o Władco świata, usłysz modlitwę moją. Dobroci i mocy Twojej tę nadchodzącą noc polecam. Pod Twoją opiekę się oddaję. Niech sen zmęczone ciało pokrzepi i w Tobie ukojenie zaczerpnie, bym rano, na duchu i ciele wzmocniony, stanął gotowy Twą chwałę głosić.

Dzięki Ci Ojcze wszechmocny, który pełen dobroci czuwasz nad nami, który z Synem i Duchem Świętym pełnię życia nam obiecujesz. Ty, o Panie, jesteś pośród nas, Twe święte Imię wzywamy, nie opuszczaj nas, Panie, Boże nasz. Bogu niech będą dzięki. Pełen ufności w Twoje ręce duszę moją oddaję. Ty mnie odkupiłeś, o wierny Boże! Pełen ufności w Twoje ręce duszę moją oddaję. Bądź naszym zbawcą, gdy czuwamy. Czuwaj nad nami, gdy zasypiamy, byśmy w pokoju odpoczywając mogli czuwać z Chrystusem.

Módlmy się:
Prosimy Cię Panie, udzielaj nam snu zdrowego, a dobro, które zasialiśmy dzisiaj, niech owocuje na wieczne żniwo. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Źródło: youtube.com

Modlitwa wieczorna na wtorek

Panie, pozostań z nami, dzień się przechylił, już wieczór zapada.
Pozostań z nami i z Twoim Świętym Kościołem.
Pozostań z nami, pod wieczór dnia, pod wieczór naszego życia, pod wieczór świata.
Pozostań z nami, z Twoją łaską i dobrocią, z Twoim Świętym Słowem i sakramentami, z Twoją dla nas pociechą i błogosławieństwem.
Pozostań z nami, gdy na nas nadchodzi noc zmartwień i pokus, noc ubóstwa i biedy, noc samotności i opuszczenia, noc choroby i cierpień, noc gorzkiej śmierci.
Pozostań z nami, i z osobami nam bardzo drogimi, z naszymi siostrami i braćmi, z małymi i dorosłymi, z tymi, co blisko i od nas daleko, ze zdrowymi i chorymi, z tymi, co się radują i co się smucą, z wszystkimi, rozterkę serc przeżywającymi.
Pozostań z nami, i ze wszystkimi wierzącymi w Ciebie. Pozostań teraz i na wieki. Amen.

Trud dnia ukończony. Dzięki Ci, Chryste Panie, że od grzechu i większych zmartwień dziś nas ochroniłeś. Zachowaj nas w swej łasce i prowadź nas prostą drogą, byśmy wdzięcznym sercem nieustannie Twą dobroć sławili. Pozwól, że w nadchodzącą noc pod Twą opiekę się chronimy, a na spoczynek się udając, w Tobie, o Panie, ufność pokładamy. Prosimy Cię też, o Panie, za wszystkie dusze, które ten padół opuściły. Udziel im Twojego pokoju.

Zabierz o Panie całkowicie moją wolność, zabierz mój rozum i wyobraźnię, zabierz moją wolną wolę.
To, co mam i co posiadam, od Ciebie otrzymałem. Oddaję Ci to wszystko z powrotem i przekazuję z prośbą, byś tym według swej woli kierował. Daj mi tylko swą miłość i łaskę, a stanę się wystarczająco bogaty i niczego więcej szukać nie pragnę. Amen.

Źródło: youtube.com

Modlitwa wieczorna na środę

Zanim na spoczynek się udam do Ciebie, Boże, serce moje wznoszę i dzięki Ci składam za wszystkie dobra, które od Ciebie dziś otrzymałem. A jeśli czymś Cię obraziłem, przebacz mi – proszę – o Panie. Spokojnie do snu zamknę oczy, wiedząc, że nade mną czuwa Twój anioł. Najlepsza moja Matko, Maryjo, pozwól, że Tobie się polecę. Twój krzyż, o Jezu, niech od wszelkiego zła mnie broni. W Twoich Ranach ukryty, z czystymi myślami, bezpiecznie zasypiam.

Panie, pod wieczór tego dnia myśli swe ku wieczorowi życia mojego kieruję. Kiedy ten wieczór nastąpi? Wystarczy, że Ty o nim wiesz. Proszę Cię tylko spraw, abym czuwał, gdy Ty nadejdziesz, by mnie do nowego życia wprowadzić, do mieszkania, które mi przygotowałeś. Przecież ja wiem, że nie mamy tutaj trwałego mieszkania. Bądź przy mnie, bym w sprawach doczesnego życia, szukał życia przyszłego. Panie, daj ukojenie wszystkim zmarłym, niech w Tobie dopełni się ich życie. Dozwól im oglądać Twe Oblicze.

Zmęczony jestem, na spoczynek idę i oczy swe zamykam. Niechaj Twoje oko, Ojcze, nad moim łóżkiem czuwa. Nie spoglądaj, o Panie, na nieprawość, którą dziś popełniłem. Twoja łaskawość i Krew Jezusa niech oczyszczą każdą moją winę. Bliskich, krewnych i przyjaciół w Twoje ręce składam, Panie. Ludzi wszystkich, wielkich, małych Twoja dobroć niech przygarnie. Pokoju udziel sercom zbolałym, otrzyj też oczy łzami zroszone, i daj nam wszystkim udział w radości Twojego nieba. Amen.

Źródło: youtube.com

Modlitwa wieczorna na czwartek

Znów jeden dzień przeminął, zapada ciemna noc. Bądź naszym światłem, Panie Jezu, gdyż w Tobie ufność pokładając spokojnie zasypiać będziemy. Nie pamiętaj naszych grzechów i czynów niegodnych, których dopuściliśmy się. Najświętszą Krwią Twoją, Panie, zmyj nasze winy. Naszemu domowi i nam wszystkim błogosław, Chwała niech będzie Ojcu na niebieskim tronie, i Synowi Jego Jednorodzonemu oraz Duchowi Świętemu, który nas uświęca teraz i po wszystkie wieki.

Psalm 129
Z głębokości wołam do Ciebie Panie.
Panie wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach.
Panie, Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka,
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.

Panie Bądź mi ucieczką, w Twoje ręce składam me losy, a w Twej dobroci moje zaufanie. Pokazuj mi drogę we wszystkich moich sprawach. Bądź mi w życiu ostoją, radością u jego kresu, a w śmierci przejściem do pełni szczęścia. Amen.

Źródło: youtube.com

Modlitwa wieczorna na piątek

Ojcze niebieski, w ten dzisiejszy wieczór przychodzę do Ciebie. Znów upłynął jeden dzień mojego życia. Z całego serca składam Ci dzięki za wszystko dobro i za każdy dzień mi użyczony. Dziękuję za zdrowie i za to, że mam mieszkanie. Dziękuję za wschody i zachody słońca, które dnie i noce odmierzają. Ty jesteś Panem naszego życia. Tobie niech będzie chwała i dzięki.

Każdy odchodzący dzień przybliża mnie do wieczności. Dopomóż mi, bym przy końcu mojego życia mógł dojść do Ciebie. U Ciebie nie ma już cierpień i nieszczęść, nie ma już żadnych trosk. Obym mógł oglądać, dzięki Twej dobroci, Ciebie, o Boże, w jasności Twej chwały. Wyciągnij nade mną swą boską prawicę, bym nie zagubił drogi wiodącej do Ciebie. Przebacz mi, jeżeli dziś nie byłem dobry i przykrość drugiemu sprawiłem. Skieruj moje serce, moje myśli, mój język, moje ręce i stopy ku temu, co nakazujesz przez Chrystusa Jezusa naszego Pana. Wychwalam Cię Ojcze Niebieski. Dziękuję Ci za Twojego Syna, naszego Pana. Dziękuję za mój chrzest w Duchu Świętym. Amen.

Źródło: youtube.com

Modlitwa wieczorna na sobotę

Ojcze, dziękuję ci za ten dzień, za chleb powszedni, który me życie podtrzymuje, za wszystkie Twoje o mnie starania. Znów jeden dzień mojego życia jest już poza mną. Nie wiem, jak chciałeś, bym go przeżył; na pewno lepiej, niż to uczyniłem. Było w nim coś dobrego, lecz też i wiele zaniedbań. Za mało pytałem się, jaka jest Twa wola. Przeszedłem obojętnie obok ludzi, którzy na mnie czekali. Stanowczo za mało myślałem o Tobie i o tym, że miałem być Twoim narzędziem w kształtowaniu świata.

Proszę Cię o przebaczenie moich grzechów, moich błędów i zaniedbań. Dziękuję za wszystko dobre i proszę Cię, prowadź mnie, Panie, w Twej łasce aż po kres mojego życia. Modlę się do Ciebie za wszystkich ludzi, z którymi współżyć mi wypadło oraz za tych, którzy moich modlitw potrzebują. Spraw, byśmy wzrastali w jedną wielką rodzinę. Panie, sprowadź na mnie pokrzepiający sen i spokojną noc. Na jutrzejszy dzień udziel nowych sił do wypełnienia zadań, które mnie czekają. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej.

W tę wieczorną godzinę, do Ciebie, Boże, za zmarłych modły zanoszę. Ufam, że przyjąłeś ich do siebie. Daj im odpocznienie w Twoim królestwie. Wynagrodź dobro przez nich uczynione i przebacz winy, które popełnili. Zaprowadź ich do swojej światłości. Zmarłych wszystkich czasów i narodów, zgromadź, Panie, w jedno i obdarz wiekuistym życiem w Tobie.

Pomóż, Panie, na tej ziemi pożytecznie żyć. Niech w dzień każdy bliźnim służę, na ofiarę nie zważając, którą ponieść trzeba. Wzmocnij, Panie, moją wolę, pomóż chętnie pomoc nieść tam, gdzie miłość bliźniego wzywa. Pomóż, Panie, pożytecznie na tej ziemi żyć. Amen.

Źródło: youtube.com

Modlitwa wieczorna na niedzielę

O Boże, znów jeden dzień minął. Ojcze na niebie, Ty wszystkim rządzisz. W Tobie nadzieję pokładam i dziękuję Ci za wszystko: za środki do życia, za pracę i jej wyniki, za krzyż i cierpienie. W duchu pokory i z sercem skruszonym przed Tobą moje winy wyznaję. Liczę na Twoją ojcowską dobroć i proszę Cię o przebaczenie.

Krótki rachunek sumienia:

 • Czy należycie troszczyłem się o Twoją chwałę?
 • Czy chętnie i dobrze dziś pracowałem?
 • Czy w pracy i w wytchnieniu pamiętałem o Bogu?
 • Czy nie wstydziłem się swojej wiary?
 • Czy starałem się pełnić wolę Bożą?
 • Czy byłem sumienny w postępowaniu?

Tobie, Boże, polecam moich krewnych i znajomych. Odpłać im za dobro, które dla mnie uczynili. Spójrz Panie, na ludzką niedolę na świecie. Modlę się do Ciebie za chorych, za biednych, za ludzi bezradnych i wszystkich cierpiących. Wejrzyj na bezdomnych, na tych co błądzą i tych, co drogi wyjścia szukają, na pozbawionych praw wolności, na wszystkich umierających na świecie. Panie, bądź im pociechą, ucieczką i ukojeniem. Wszystkim naszym zmarłym udziel wiekuistego w Tobie pokoju. Amen.

Źródło: youtube.com

Dlaczego modlimy się wieczorem?

Jest takie powiedzenie: „kto dziękuje, ten dwa razy prosi”, ma ono szczególną rolę w życiu duchowym, bowiem im bardziej jesteśmy wdzięczni Bogu za otrzymane łaski, tym lepiej się przygotowujemy na przyjęcie kolejnych. Wieczorna modlitwa przypomina nam też o celu naszego życia, o Bogu, dla którego żyjemy, który jest naszym Ojcem i z którym spotkamy się pewnego dnia twarzą w twarz. Dzięki wieczornej modlitwie prosimy też o łaski potrzebne do dobrego wypełnienia obowiązków następnego dnia.

Zredagował ks. Krzysztof Śniadoch SAC