Modlitwa przed posiłkiem i po (uniwersalna i na różne okazje)

Szukasz dobrej modlitwy przed posiłkiem, ale nie wiesz jaka będzie najlepsza? Obchodzisz ważną uroczystość rodzinną i chcesz się pomodlić z gośćmi, ale nie wiesz od czego zacząć? Poniżej zaprezentowano najpopularniejsze modlitwy przed jedzeniem i po, z których warto korzystać.

Modlitwa przed posiłkiem na każdą okazję

Jeśli nie wiesz jaką modlitwę dobrać do sytuacji poniższa będzie zawsze odpowiednia. Jest ona najpopularniejsza więc ma największe prawdopodobieństwo, że nie będziesz odmawiał jej sam. Brzmi ona następująco:

Przed posiłkiem

Pobłogosław Panie Boże nas, ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po posiłku

Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci chwalimy Cię Panie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Inne uniwersalne warianty

Można też skorzystać z innych wersji. Mogą być one mniej znane, ale warto się ich nauczyć, szczególnie jeśli chcemy urozmaicić naszą modlitwę.

Wariant A

Przed posiłkiem

Boże, dzięki Ci składamy za to, co spożywać mamy. Ty nas żywić nie przestajesz, pobłogosław, co nam dajesz. Amen.

Po posiłku

Nasz Boże bądź błogosławiony i za te spożyte dary uwielbiony. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


Wariant B

Przed posiłkiem

Bądź pochwalony Panie Boże i pobłogosław te dary, które z Twojej dobroci spożywać mamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po posiłku

Chwalimy Cię Panie i dziękujemy za ten posiłek, dar Twojej dobroci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


Wariant C

Przed posiłkiem

Błogosław Panie Boże nas i te dary Twoje, które z Twej szczodrobliwości spożywać mamy,
abyśmy Cię chwalili. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

Po posiłku

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, które z Twojej dobroci spożywaliśmy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa przed posiłkiem na weselu

Dobrą praktyką jest błogosławieństwo posiłku na uroczystości weselnej. Kto może pobłogosławić posiłek? Jeśli na weselu jest obecny ksiądz, osoba duchowna, ona ma pierwszeństwo, jeśli zaś takiej osoby nie ma, może to uczynić Pan Młody lub któryś z rodziców młodej pary. Dobra modlitwa na tę okazję wygląda następująco

Modlitwa przed posiłkiem weselnym

Dobry Boże, dziękując za uroczystość zaślubin X i Y prosimy Ciebie, abyś pobłogosławił te dary, które razem będziemy spożywali radując się szczęściem Młodej Pary. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po posiłku weselnym raczej się nie praktykuje modlitwy z racji „luźnego” czasu jego zakończenia. Ale dobrze jest, jeśli każdy z gości pomodli się indywidualnie przed opuszczeniem sali weselnej i pożegnaniu z Młodą Parą.


Modlitwa przed posiłkiem w dniu I Komunii Świętej

Dzień I Komunii Świętej jest wyjątkowym czasem dla każdego dziecka, a obiad komunijny (czy to w domu czy w restauracji) w sposób szczególny powinien być poprzedzony modlitwą. Jeśli dziecko jest w stanie samo poprowadzić modlitwę może to uczynić, ale też nie ma problemu, jeśli modlitwę przed posiłkiem komunijnym poprowadzi jeden z rodziców.

Modlitwa przed posiłkiem komunijnym

Panie Boże, dziękując za ten uroczysty dzień I Komunii Świętej, prosimy Ciebie, abyś pobłogosławił te dary, które będziemy spożywali dzięki Twojej łaskawości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa po posiłku komunijnym

Za dzisiejszą Uroczystość i ten posiłek niech będzie chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętem, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.


Modlitwa przed posiłkiem podczas uroczystości rodzinnej

Spotkania rodzinne są piękną formą budowania i podtrzymywania relacji. Modlitwa przed i po rodzinnych posiłkach podkreśla i buduje najgłębszy duchowy fundament każdej rodziny. Jest też piękną formą wyrażenia wdzięczności Bogu, za dar rodziny i wspólnego spotkania.

Modlitwa przed posiłkiem rodzinnym

Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce możemy się dzisiaj spotkać w gronie rodzinnym. Dziękując za dar tej rodziny, prosimy abyś pobłogosław te dary, które będziemy wspólnie spożywali dzięki Twej hojności. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa po posiłku rodzinnym

Dobry Boże, dziękujemy Tobie za dar tego rodzinnego spotkania i wspólnego posiłku. Prosimy, umacniaj nas swoim błogosławieństwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen


Modlitwa przed posiłkiem dla dzieci (w przedszkolu, szkole i nie tylko)

Dobrą praktyką jest uczyć dzieci modlitwy już od najmłodszych lat. Modlitwa przed jedzeniem uczy dzieci wdzięczności Panu Bogu za codzienne i zwyczajne rzeczy. Można użyć uniwersalnej formuły, ale można też najpopularniejszej dziecięcej, która wygląda następująco:

Modlitwa przed posiłkiem dla dzieci

Panie Jezu, nasze Słonko, pobłogosław to jedzonko. Panie Jezu, nasze Życie, pobłogosław nas obficie.

Modlitwa po posiłku dla dzieci

Panie Jezu, nasze Słonko, dziękujemy za jedzonko. Panie Jezu, nasze Życie, dziękujemy Ci obficie.


Modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym

Wielkanoc i Boże narodzenie to najbardziej rodzinne święta w roku. Warto kultywować piękną tradycję uroczystej modlitwy przed tymi posiłkami i dziękować Bogu za dar rodziny i prosić tym samym o błogosławieństwo i łaski dla niej. Modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym i cały obrzęd przy wielkanocnym stole wygląda następująco:

Prowadzący: Zmartwychwstał Pan Prawdziwie, Alleluja!

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki, Alleluja!

Prowadzący: Z radością gromadzimy się dzisiaj w naszej wspólnocie rodzinnej, aby uroczyście świętować pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę nam wszystkim tutaj obecnym, aby radość, miłość i pokój zagościły w naszych sercach. Obyśmy też byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie i umieli przekazywać innym wielkanocne orędzie: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał!” Ogarnijmy myślą i sercem wszystkich naszych krewnych oraz przyjaciół, żyjących i zmarłych. Rozszerzmy nasze spojrzenie na cały świat i módlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus:

Wszyscy: Ojcze nasz …

Prowadzący: Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna; spraw, abyśmy wraz z Nim mogli kiedyś zasiąść do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen

Każdy z uczestników częstuje się kawałkiem święconego jajka, które symbolizuje życie. Wszyscy składają sobie nawzajem życzenia, a następnie spożywają wielkanocne śniadanie.

Modlitwa po śniadaniu wielkanocnym

Prowadzący: Za ten posiłek, za wielkanocną radość i miłość, która nas zespala w tym szczególnym dniu, który nam przyniósł Zmartwychwstały Chrystus, niech będzie uwielbiony Bóg, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Wszyscy: Amen


Modlitwa przy wigilijnym stole

Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnym czasem spośród wszystkich innych uroczystości w kalendarzu liturgicznym. Po przygotowaniu potraw, na stole nakrytym białym obrusem, kładziemy Pismo Święte i opłatek oraz ustawiamy świecę (najlepiej Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Jedno miejsce przy stole można pozostawić wolne jako znak pamięci o bliskich, którzy nie mogą razem z nami zasiąść do wigilii, czy też – jak mówi obiegowa tradycja – dla niezapowiedzianego gościa.

Scenariusz Wigilijnego Wieczoru może być następujący:

Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy zapaleniem świecy i modlitwą. Najlepiej jeśli poprowadzi ją ojciec.

Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Zapalając świecę mówi: Światło Chrystusa.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

Wprowadzenie do czytania z Ewangelii może być tymi lub podobnymi słowami:

Prowadzący: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym Ewangelia św. Łukasza, której z uwagą wysłuchajmy.

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

Oto Słowo Pańskie.

Wszyscy:  Chwała Tobie, Chryste.

Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii można zaśpiewać kolędę np. „Bóg się rodzi” lub od razu przejść do dalszej modlitwy.

Prowadzący: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posiałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:

  • Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy [wszyscy: wysłuchaj nas Panie]
  • Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy [wszyscy: wysłuchaj nas Panie]
  • Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy [wszyscy: wysłuchaj nas Panie]
  • Naszych zmarłych (można tutaj wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy [wszyscy: wysłuchaj nas Panie]

Wszyscy odmawiają modlitwę „Ojcze nasz”.

Prowadzący: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Prowadzący bierze opłatek i zaprasza do przełamania się nim tymi lub podobnymi słowami:

Prowadzący: A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami.

Rozdajemy i przełamujemy się opłatkiem po czym zasiadamy do Wieczerzy Wigilijnej. Gdy wszyscy, po przełamaniu się opłatkiem, są na swoich miejscach, następuje modlitwa przed posiłkiem:

W ten wspólny Wigilijny Wieczór, prosimy Cię Boże, abyś pobłogosławił nas tu zebranych, ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i nauczył nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po Wigilijnej wieczerzy.

Prowadzący: Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.


Modlitwa przed posiłkiem śpiewana

Na różnych koloniach i wyjazdach z dziećmi można zawsze urozmaicić modlitwę śpiewem. Najpopularniejszą wersją śpiewaną modlitwy przed posiłkiem jest:

Pobłogosław Panie z wysokiego nieba,
Hej, co by na tym stole nie zabrakło chleba,
Hej, co by na tym stole nie zabrakło chleba,

Nie zabrakło chleba, nie zabrakło gruli,
Hej, ani tej miłości do naszej matuli,
Hej, ani tej miłości do naszej Matuli,

Zjedźmy zjedzmy wszystko wszystko wszyściusieńko,
Hej, co by na tym stole było puściusieńko
Hej, co by na tym stole było puściusieńko

Pa para pa pa para pa pa para pa pa pa
Pa para pa pa para pa pa para pa pa pa

Jak to w całości zaśpiewać można zobaczyć i usłyszeć tutaj:


Modlitwa przed posiłkiem po łacinie

Póki co, łacina jest wciąż oficjalnym językiem Kościoła, więc dobrze jest znać chociaż kilka modlitw w tym języku. Mamy tutaj dwa warianty, jeden uroczysty, drugi uproszczony.

A) Wersja rozszerzona, bardziej uroczysta:

Przed posiłkiem

Prowadzący: Benedicite.

Wszyscy: Benedicite.

Prowadzący:  Oculi omnium

Wszyscy: in te sperant, Domine, et tu das illis escam in tempore opportuno. Aperis tu manum tuam, et imples omne animal in benedictione. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeulorum. Amen.

Prowadzący:  Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster… [w ciszy aż do:] Et ne nos inducas in tentationem.

Wszyscy: Sed libera nos a malo.

Prowadzący:  Benedic, Domine, nos et haec tua dona, quae de tua largitate sumus sumpturi. Per Christum Dominum nostrum.

Wszyscy: Amen.

Prowadzący:  Iube, domne, benedicere. Mensae caelestis participes faciat nos Rex aeternae gloriae.

Wszyscy:  Amen.

Po posiłku

Prowadzący:  Tu autem, Domine, miserere nobis.

Wszyscy:  Deo gratias. (wstajemy)

Prowadzący:  Confiteantur tibi, Domine, omnia opera tua.

Wszyscy:  Et sancti tui benedicant tibi. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Prowadzący: Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis: Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Wszyscy:  Amen.

B) Wersja krótka, uproszczona

Przed posiłkiem:

Prowadzący:  Benedic, Domine, nos et haec tua dona, quae de tua largitate sumus sumpturi. Per Christum Dominum nostrum.

Wszyscy:  Amen.

Po posiłku:

Prowadzący:  Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis: Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Wszyscy:  Amen.

Co zrobić jak zapomniałem modlitwy?

Czasem jest tak, że np. ze stresu w nowej sytuacji zapominamy formułki, którą dobrze znaliśmy. Co wówczas zrobić? Należy ze spokojem pomodlić się swoimi słowami, może być bardzo krótko np. „Panie Boże pobłogosław ten posiłek, który dzięki Tobie będziemy spożywali. Amen”, jeśli je wypowiadamy prosto z serca, to w zupełności wystarczy. Nie trzeba się siłować na nie wiadomo jakie modlitwy – wystarczą proste.

Ks. Krzysztof Śniadoch SAC