Modlitwa o Pomoc do Św. Józefa

O szczęśliwy Józefie, przez czułą miłość, jaka cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Matką Boga, przez ojcowską miłość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, błagam cię o wysłuchanie mojej żarliwej modlitwy.

O mądry stróżu Świętej Rodziny, pomóż mi zachować serce czyste i wielkoduszne. Wspomagaj mnie w walkach, jakie muszę stoczyć z kusicielem. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus od śmierci, tak i dzisiaj obroń mnie przed niebezpieczeństwami, jakie zagrażają memu życiu i memu wiecznemu zbawieniu.

Otocz mnie twą potężną opieką, abym za twoim przykładem i z twoją pomocą mógł święcie żyć. O święty Józefie, wyjednaj mi wreszcie łaskę dobrej śmierci, w twoim towarzystwie, z twoją świętą Małżonką i Jej Boskim Synem. Amen.

Jeśli chcesz dokładniej zgłębić temat modlitwy, warto przeczytać:

__________
Źródło: “Modlitwy w trudnych chwilach. Za wstawiennictwem Maryi i Świętych Pańskich”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2014.