Modlitwa do św. Józefa w dręczącym nas problemie

Wśród najczęściej wzywanych świętych w różnych trudnych sprawach wyróżnia się św. Józef – przybrany ojciec Jezusa. Poniżej modlitwa w dręczącym nas problemie

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi Dziewicy, udziel nam twojej ojcowskiej opieki: błagamy cię o to przez Serce Jezusa Chrystusa. Ty, który troszczysz się o wszystkie nasze potrzeby i potrafisz uczynić możliwym to, co wydaje się najzupełniej niemożliwe, otwórz twe ojcowskie oczy na potrzeby twoich dzieci. W udręce i strapieniu, które nas uciskają uciekamy się z ufnością do ciebie; racz wziąć pod twą pełną miłości opiekę ten poważny i trudny problem, który jest przyczyną naszych trosk. Spraw, aby jego szczęśliwe rozwiązanie obróciło się na chwałę Boga i dla dobra Jego sług. Amen.

Jeśli chcesz dokładniej zgłębić temat modlitwy i poprawić jej jakość, zachęcam do lektury poniższych tekstów:

__________
Źródło: „Modlitwy w trudnych chwilach. Za wstawiennictwem Maryi i Świętych Pańskich”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2014.