Litania do Św. Józefa (Oficjalny Tekst)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Józefie, módl się za nami,
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami,
Światło Patriarchów, módl się za nami,
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami,
Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami,
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami,
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami,
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami,
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami,
Józefie najczystszy, módl się za nami,
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami,
Józefie najmężniejszy, módl się za nami,
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami,
Józefie najwierniejszy, módl się za nami,
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami,
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami,
Wzorze pracujących, módl się za nami,
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami,
Opiekunie Dziewic, módl się za nami,
Podporo rodzin, módl się za nami,
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami,
Nadziejo chorych, módl się za nami,
Patronie umierających, módl się za nami,
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami,
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, * spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Modlitwa do św. Józefa

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy, wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem pomóż nam w naszyci potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Całość do odsłuchania:

Źródło: youtube.com

Wersja w formacie .pdf (gotowa do wydruku): Litania do św. Józefa

Jeśli chcesz dokładniej zgłębić temat modlitwy, warto przeczytać:

__________
Tekst litanii pochodzi z: Nabożeństwa, modlitwy, błogosławieństwa – Agenda parafialna