Litania do Św. Józefa (Pełny Tekst)

Pełna Litania do św. Józefa, którego wstawiennictwo ceniło wielu świętych.

Litania do Św. Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Józefie, módl się za nami,
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami,
Światło Patriarchów, módl się za nami,
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami,
Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami,
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami,
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami,
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami,
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami,
Józefie najczystszy, módl się za nami,
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami,
Józefie najmężniejszy, módl się za nami,
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami,
Józefie najwierniejszy, módl się za nami,
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami,
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami,
Wzorze pracujących, módl się za nami,
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami,
Opiekunie Dziewic, módl się za nami,
Podporo rodzin, módl się za nami,
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami,
Nadziejo chorych, módl się za nami,
Patronie umierających, módl się za nami,
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami,
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, * spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Wersja do druku

» Litania do św. Józefa


Dlaczego warto modlić się do Świętego Józefa?

O skuteczności wstawiennictwa św. Józefa zaświadcza wielu świętych. Św. Teresa Wielka, która miała wielkie nabożeństwo do tego świętego, tak mawiała: „Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do św. Józefa! Idźcie do św. Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”. Skoro Jezus był szczególnie związany z Józefem, podczas swojego pobytu na ziemi, to tak też jest i w niebie, więc warto temu świętemu przedstawiać swoje pragnienia, prośby i troski – szczególnie jeśli chodzi o sprawy rodzinne.

Kim był Święty Józef?
Mimo, że Pismo Święte niewiele mówi o św. Józefie, to jest on potężnym orędownikiem. Został obdarzony przez Boga wielkim zaufaniem ponieważ to właśnie mu została powierzona opieka nad Maryją i Jezusem – Synem Bożym. Z tych niewielu informacji zawartych o nim w Piśmie Świętym, wiemy, że był stolarzem, cieślą, stąd został patronem robotników, a będąc głową Świętej Rodziny, został też patronem wszystkich ojców. Jako opiekun Maryi i Józefa został również uznany za patrona i obrońcę Kościoła katolickiego. Tradycja mówi o jego odejściu do nieba w obecności Jezusa i Maryi, dlatego też dobrze jest się do niego zwracać z prośbą o łaskę dobrej śmierci.

__________
Tekst litanii pochodzi z: Nabożeństwa, modlitwy, błogosławieństwa – Agenda parafialna