Litania do Serca Pana Jezusa (Oficjalny Tekst)

Pełna, Aktualna i Oficjalna wersja Litanii do Serca Pana Jezusa wraz z dodatkowymi modlitwami, wersją gotową do wydruku (.pdf) oraz krótką historią.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże,
zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, Syna Ojca przed­wiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, z którego pełni wszys­cyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pocie­chy, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, życie i zmartwych­wstanie nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego Serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.


Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu

K. O Jezu Najsłodszy. Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.
W. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.
K. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
W. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.
K.
Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.
Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden brzmiał głos:
W. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie, jemu cześć i chwała na wieki. Amen

Wersje do druku

Wersje w formacie .pdf (gotowe do wydruku):
» Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
» Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu
» Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa + Akt poświęcenia


Jak odmawiać Litanię do Serca Pana Jezusa?

Generalna zasada, jeśli chodzi o modlitwę, mówi o tym, że najważniejsza jest obecność serca w wymawianych słowach, które mają służyć obecności przy Bogu i świętych, a nie ją zastępować. Jeśli moim sercem nie jestem przy Bogu, to tym bardziej nie będę przy Nim w słowach, które wypowiadam. Szerzej o tym, jak się dobrze modlić, można przeczytać tutaj.  Jak więc dobrze odmawiać Litanię do Serca Pana Jezusa? Duchem stań w obecności Zbawiciela – Jezusa Chrystusa, wyobraź sobie, że jest On przy tobie i zwracaj się do Niego każdym wezwaniem tak jak do żywej osoby, którą chciałbyś poprosić o pomoc. Pamiętaj, że zwracając się do Serca Jezusa, nie chodzi o organ fizyczny, jakim jest serce, ale to, co on symbolizuje – nieskończoną miłość Boga do człowieka. Czyli zwracamy się do Boga, Osoby, Jezusa Chrystusa, który kocha nas nieskończenie!

Wezwania litanijne kryją w sobie duża głębię i nadają kształt mojej obecności przy Bogu. Nie zniechęcaj się rozproszeniami, skoro przychodzą, to znaczy, że ta modlitwa ma wartość, zawsze jednak wracaj do obecności przy Maryi i wezwań, którymi się do Niej zwracasz.


Historia

Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa po raz pierwszy publicznie odmówiono w Marsylii, w czasie panującej tam zarazy w 1721 roku. Kongregacja Obrzędów w 1898 roku dodała 6 nowych wezwań, aby wszystkich było 33 na pamiątkę lat Jezusa. W 1899 roku papież Leon XIII zatwierdził tę litanię dla całego Kościoła. Pełny rys historyczny można znaleźć na portalu liturgia.wiara.pl


Czym jest Litania?

Litania (łac. ‚litania‚ pochodzi z gr. słowa ‚λιτανεία‚ błaganie) oznacza dosłownie modlitwę błagalną. Tym, co wyróżnia litanię od innych form modlitwy jest jej konstrukcja, mianowicie złożona jest ona z wielu wezwań na które odpowiadamy słowami:

  • “Zmiłuj się nad nami” lub “Wysłuchaj nas, Panie” – gdy wezwania są kierowane do Osób Boskich
  • “Módl się za nami” – gdy zwracamy się do Matki Bożej lub innych świętych.

Źródła:
» Liturgia Godzin (dział: Dodatki różne)
» Nabożeństwa, modlitwy, błogosławieństwa – Agenda parafialna
» sanctus.pl