Litania do Krwi Chrystusa (Oficjalny Tekst)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

C: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

Módlmy się
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, * daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Wersja w formacie .pdf (gotowa do wydruku): Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Jeśli chcesz dokładniej zgłębić temat modlitwy, warto przeczytać:

__________
Źródła:
» Nabożeństwa, modlitwy, błogosławieństwa – Agenda parafialna