Litania do Krwi Chrystusa – (Oficjalna + Wersja do Druku)

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

C: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, * daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Wersja do druku

» Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Warto wiedzieć

Najbardziej znanym propagatorem nabożeństwa do Krwi Przenajdroższej był żyjącym w dziewiętnastym wieku, ks. Gaspar del Bufalo, jednak Litania do Krwi Chrystusa została ułożona przez Świętą Kongregację Obrzędów i zatwierdzona w 1960 roku przez papieża Jana XXIII

„Idąc tedy śladami naszych poprzedników, aby nabożeństwo do Przenajdroższej Krwi Baranka Niepokalanego, Chrystusa, coraz bardziej wzrastało i rozpowszechniało się, potwierdzamy niniejszym litanię, ułożoną przez Świętą Kongregację Obrzędów i odmawianie jej tak prywatne jak i publiczne, szczególnymi odpustami ubogaconą, polecamy całemu światu katolickiemu (dekret Św. Penitencjarii Ap. z dn. 3 marca 1960 r. cfr. AAS a. 1960, v. LII, str. 420).”
— LIST APOSTOLSKI „INDE A PRIMIS” JANA XXIII – RZYM 30 LIPCA 1960 r.

Jak odmawiać litanię?

Generalna zasada, jeśli chodzi o modlitwę, mówi o tym, że najważniejsza jest obecność serca w wymawianych słowach, które mają służyć obecności przy Bogu, a nie ją zastępować. Jeśli moim sercem nie jestem przy Bogu, to tym bardziej nie będę przy Nim w słowach, które wypowiadam. Szerzej o tym, jak się dobrze modlić, można przeczytać tutaj.  Jak więc dobrze odmawiać litanię? Duchem stań w obecności Zbawiciela – Jezusa Chrystusa, wyobraź sobie, że jest On przy tobie i zwracaj się do Niego każdym wezwaniem tak jak do żywej osoby.

Wezwania litanijne kryją w sobie duża głębię i nadają kształt mojej obecności przy Bogu. Nie zniechęcaj się rozproszeniami, skoro przychodzą, to znaczy, że ta modlitwa ma wartość, zawsze jednak wracaj do obecności przy Zbawicielu, do którego się zwracasz.

Zredagował ks. Krzysztof Śniadoch SAC

__________
Źródła:
» Nabożeństwa, modlitwy, błogosławieństwa – Agenda parafialna
» opoka.org.pl – List Apostolski „INDE A PRIMIS” Jana XXII