Jakie są Obietnice za Odmawianie Tajemnicy Szczęścia?

Pan Jezus przekazał św. Brygidzie obietnicę, że osoba, która codziennie przez cały rok, będzie odmawiała Tajemnice Szczęścia, otrzyma następujące łaski:

 • 15 dusz z jej rodziny zostanie uwolnionych z czyśćca.
 • 15 sprawiedliwych spośród jej krewnych zostanie utwierdzonych i zachowanych w łasce.
 • 15 grzeszników spośród jej krewnych zostanie nawróconych.
 • Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.
 • Już na 15 dni przed śmiercią będzie ona przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy ze świadomością ich ciężkości.
 • Na 15 dni przed śmiercią dam jej moje najświętsze Ciało, ażeby przez nie została uwolniona od głodu wiecznego, a także moją drogocenną Krew, by na wieki nie doznała dokuczliwego pragnienia.
 • Położę przed nią mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.
 • Przed jej śmiercią przyjdę do niej z moją najdroższą i ukochaną Matką.
 • Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.
 • Zaprowadziwszy ją tam, dam jej kosztować z przedziwnej studni mojej Boskości, czego nie uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.
 • Choćby ktoś żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem ze skruszonym sercem odmawiał pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, odpuszczę jego grzechy.
 • Ochronię go przed zgubnymi pokusami.
 • Zachowam mu pięć zmysłów.
 • Uchronię go przed nagłą śmiercią.
 • Uwolnię jego duszę od kar wiecznych.
 • Człowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Boga Ojca i Najświętszą Pannę.
 • Jeśliby ktoś zawsze żył według woli Boga, a miałby umrzeć przedwcześnie, życie jego zostanie przedłużone.
 • Osoba, która zmówi te modlitwy, uzyska za każdym razem odpust cząstkowy.
 • Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie szczęściem chórów anielskich.
 • Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale otrzyma je na wieki.
 • Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny w swojej łasce.

Jeśli chcesz dokładniej zgłębić temat modlitwy, warto przeczytać:

__________
Źródło: Tajemnica szczęścia, Modlitwy objawione św. Brygidzie