Dlaczego Warto Odmawiać Różaniec? – Św. Ludwik De Montfort

Co daje odmawianie różańca? Warto poznać co na ten temat mówi św. Ludwik de Montfort, jeden z najbardziej znanych, Maryjnych i różańcowych świętych. Podaje on kilka ważnych powodów, dlaczego modlitwa różańcowa jest tak cenna.

 1. Zabezpieczasz moment odchodzenia z tego świata

  Błagam was tedy usilnie przez miłość, którą ku wam w Jezusie i Maryi w sercu noszę, nie zadowalajcie się odmawianiem małej koronki do Najświętszej Dziewicy, ale odmawiajcie codziennie, o ile wam czas pozwoli, Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli. Bo „kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie”
  Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort
  Traktat o praw­dziwym nabożeństwie do Maryi Panny

 2. Masz potężną broń w walce przeciw pokusom nieprzyjaciela

  Uzbrój się zatem w broń Boga, Różaniec Święty, a zmiażdżysz głowę diabła i nie ulegniesz żadnym jego pokusom. Dlatego nawet sama materialna postać różańca jest tak straszna dla diabła, że święci wykorzystywali ją, aby go spętać i wygnać z ciał tych, którzy byli spętani. Takie zdarzenia nieraz zostały opisane.
  Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort
  Tajemnica Różańca Świętego

 3. Pomaga wzrastać w pokorze i wytrwać w zdrowej wierze

  Jeśli już osiągnąłeś, z pomocą łaski Bożej, wysoki stopień praktyk modlitewnych, pilnuj starannie, aby nie zaniedbywać odmawiania Różańca, jeśli chcesz pozostać na tym poziomie i wzrastać w pokorze. Nikt, kto odmawia codziennie Różaniec, nie popadnie w herezję ani nie zwiedzie go diabeł. To oświadczenie, które chciałbym podpisać moją krwią
  Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort
  Tajemnica Różańca Świętego

 4. Sama Maryja będzie wypraszać dla Ciebie Boże dary

  Jest rzeczą niemożliwą powiedzieć, jak Najświętsza Dziewica ceni Różaniec bardziej od innych praktyk pobożnych i jest wspaniałomyślna w wynagradzaniu tych, którzy zajmują się głoszeniem go, ustanawianiem i pielęgnowaniem
  Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort
  Przedziwny sekret Różańca Świętego

 5. Miażdżysz i zmuszasz nieprzyjaciela do ucieczki

  Zdrowaś Maryjo dobrze odmawiane, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki, jest młotem, który go miażdży, jest uświęceniem duszy, radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu, radością Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej.
  Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort
  Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

 6. Otrzymasz wiele duchowych darów

  Różaniec jest źródłem i skarbnicą dóbr różnego rodzaju: grzesznicy otrzymują przebaczenie win; spragnieni doskonałości rosną w łasce; […] ci, którzy płaczą, znajdują radość; kuszeni bywają uspokojeni; potrzebujący otrzymują pomoc i pociechę; zakonnicy powracają do życia bardziej doskonałego; nieuczeni zostają pouczeni; żywi tryumfują nad próżnościami; a zmarli otrzymują oczekiwane miłosierdzie jako pomoc”
  Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort
  Przedziwny sekret Różańca Świętego

 7. Czynisz swoją duszę urodzajną i składasz piękny dar dla Maryi

  Zdrowaś Maryjo jest rosą niebieską, która czyni duszę urodzajną; jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze; jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy. Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych.
  Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort
  Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

 8. W niebie otrzymasz wspaniałą nagrodę

  Staraj się więc wytrwać w nim i nie wątp, że w Niebie, w nagrodę za twoją wierność, oczekuje cię wspaniała korona”
  Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort
  Przedziwny sekret Różańca Świętego

Szukając dalszych argumentów, można też przeczytać obietnice Matki Bożej za odmawianie różańca. Czytając wszystkie te powody widać, że różaniec jest niezwykle potężną modlitwą, jednak odmawiając go warto również pamiętać o innych słowach św. Ludwika, mianowicie , że istotna jest nie tyle długość modlitwy, ale żarliwość, z jaką się ją odmawia, co podoba się Bogu i dotyka jego serca. Jedno właściwie odmówione Zdrowaś Maryjo jest warte więcej niż sto pięćdziesiąt wypowiedzianych źle.


Źródła:
pl.wikiquote.org/wiki/Ludwik_Maria_Grignion_de_Montfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Promic – wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2010.
Tajemnica Różańca Świętego, Wydawnictwo M, Kraków 2010.