9 Niezwykłych Modlitw o Cud

Sam Pan Jezus powiedział „Proście a będzie wam dane”. Poniżej kilka niezwykłych modlitw, które mogą pomóc w modlitwie o cud w różnych sytuacjach, o ile odmawiane będą z wiarą i zawierzeniem Bogu.

(1) Wiara przenosi góry

Boże Ojcze, powiedziałeś, że wiara, nawet tak mała jak ziarnko gorczycy, może przenosić góry. Gdy teraz zmierzam się z moją trudnością, która jest dla mnie jak owa góra, czuję, że moja wiara jest zbyt słaba. Jeśli jest Twoją wolą, i przybliży to mnie do życia wiecznego w niebie, proszę, uczyń cud, którego tak bardzo potrzebuję. Proszę, ukaż, że wszystko w moim życiu jest pod Twoją kontrolą i jesteś w stanie zrobić znacznie więcej niż to, o co proszę, a nawet co mogę sobie wyobrazić. Amen.


(2) Bóg moją Opoką

Panie, moja Opoko i Wybawicielu, dziękuję, że jesteś zawsze dla mnie pomocą w trudnych chwilach. Widzisz, jak przytłaczają mnie problemy, pomóż mi na to wszystko spojrzeć z wiarą i jeśli jest taka Twoja wola, uczyń cud, którego tak bardzo potrzebuję. Proszę, ożyw we mnie świadomość Twojej opieki i tego, że nikt nie może mnie odłączyć od Twojej miłości. Zabierz mój strach i zastąp go szczerą wiarą w Ciebie. Jesteś Królem wieków, nieśmiertelnym, niewidzialnym, jedynym Bogiem. Tobie cześć i chwała przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Amen.


(3) W Imię Boże

Panie Jezu Chryste, dziękuję, że jesteś moją siłą i napełniasz moje serce radością. Na Twoje Imię góry się trzęsą, morze wzburza, stworzenie śpiewa z radością, a demony uciekają. Na Twoje Imię zgina się każde kolano, a język wyznaje, że jesteś Panem. W Twoje potężne Imię modlę się o potrzebną łaskę. Daj mi pewność, że nie ma nic większego nad Ciebie. Daj mi pociechę, nadzieję i wzmocnij moje serce na każdym kroku, który podejmę. Proszę o to w Twe potężne Imię. Amen.


(4) Bóg moim Obrońcą

Ojcze Niebieski, dziękuję, że jesteś moim Obrońcą i Wybawicielem. Chroń mnie i uwolnij od wszelkiego niebezpieczeństwa. Proszę Cię o cud i głęboką świadomość tego, że jesteś ze mną i że w Tobie jestem bezpieczny. Przymnóż mi wiary, abym mógł całym sercem zaufać Tobie i pomóż mi żyć w komunii z Tobą, aby moje życie uwielbiało Ciebie. Amen.


(5) Bóg czyni cuda

Panie Jezu, mój Zbawicielu, będąc jeszcze na ziemi zamieniłeś wodę w wino, przywracałeś wzrok niewidomym, sprawiałeś, że głusi słyszeli, chromi chodzili, uzdrawiałeś chorych i wskrzeszałeś umarłych, a przez swoje Zmartwychwstanie pokonałeś śmierć. Wszystko, czego dotkniesz, staje się pełne życia. Daj mi doświadczyć tego pełnego miłości dotyku w moim życiu. Daj mi siłę, by iść za Tobą. Proszę, pobłogosław mnie, zachowaj od zła i udziel łaski o którą proszę. Amen.


(6) Bóg jest Zmartwychwstaniem i Życiem

Panie Jezu Chryste, dziękuję, że jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem, a śmierć nie ma nad Tobą władzy. Żyłeś i umarłeś za mnie, ale po trzech dniach powstałeś z grobu, pokonując śmierć. Proszę, mocą Twojej nieskończonej miłości ku mnie, uczyń cud, którego tak bardzo potrzebuję. Wysłuchaj mojej prośby i modlitwy. Umiłowałeś i uwolniłeś mnie od grzechów swoją krwią. Tobie niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen.


(7) Dla Boga wszystko jest możliwe

Ojcze Niebieski, wiem, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Proszę, wysłuchaj mojej modlitwy o cud. Napełnij mnie potrzebną wiarą. Pomóż mi uwierzyć, że nic, z czym się zmagam, nie może się z Tobą równać, ponieważ jesteś Bogiem rzeczy niemożliwych. Wiem, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła mnie odłączyć od Twojej miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Amen.


(8) Zawierzenie Bogu

O Panie, mój Boże, dziękuję, że mnie znasz i kochasz. Twoje słowo mówi, że tym, którzy proszą, będzie dane, ci którzy szukają, znajdą, a tym, którzy pukają, będzie otworzone. Proszę, wysłuchaj mojej modlitwy o cud i spełnij moją prośbę. Pomóż mi bardziej zawierzyć Tobie, niż polegać na własnej sile, pomóż zaufać, że zawsze czynisz to, co dla mnie jest najlepsze. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzeże mego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Amen.


(9) O przemianę trudnej sytuacji

Boże, dziękuję, że jesteś moim Obrońcą i Wspomożycielem. Pismo Święte mówi, że „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”. Proszę, przemień sytuację, w której się znajduję i wykorzystaj ją dla mojego dobra. Nie widzę z niej wyjścia, dlatego proszę Cię o wskazanie odpowiedniej drogi i o Twoją mądrość. Wysłuchaj mojej modlitwy i uczyń cud, jeśli jest on potrzebny. Jesteś wszechmocnym Królem królów i Panem panów, Tobie niech będzie cześć i wieczna chwała, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Wersety biblijne o wierze i cudach

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego
(Łk 1,37)

Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: „Przesuń się stąd tam!”, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was.
(Mt 17, 20)

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.
(J 14,12)

Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała; czy jest może dla Mnie coś niemożliwego?
(Jr 32,27)


Modlitwa o cud za wstawiennictwem świętych

Modlitwa o cud do św. Rity

Modlitwa o cud do św. Charbela

Jak modlić się o cud?

Najważniejsze jest modlić się sercem, mówić do Boga, jak do Osoby, która jest przy mnie. Ważne jest też zawierzeniem Bogu całej sytuacji w której jestem. Więcej o tym, jak praktycznie powinna wyglądać modlitwa, można przeczytać tutaj. Jeśli jednak trwam już dłuższy czas na modlitwie i nie widzę efektów, warto zastanowić się dlaczego moje modlitwy nie są wysłuchane.

Jeśli chcesz dokładniej zgłębić temat modlitwy, warto przeczytać:

__________
Źródło: 9 Powerful Prayers For Miracles to Happen